TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 26

26
Temel Bilimler
Doç. Dr. AdemTEKİN
Alanı:
Kimya
“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
2009Yılında Geliştirmeye Başladığı KristalYapıTahminYöntemini Literatüre
Soktu
27 Kasım 1976’da İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisans çalışmalarını aynı bölümde, Prof. Dr. Mine Yurtsever
danışmanlığında 2001 yılında tamamladı. Doktora derecesini,
Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi, Teorik Kimya Enstitüsü ve
Kiel Üniversitesi’ndeki Fiziksel Kimya Enstitüsü’nde 2004 yılında,
Prof. Dr. Bernd Hartke’nin danışmanlığında aldı. Doktora sonrası
araştırmalarına 2005-2008 yılları arasında Almanya’daki Duisburg-
Essen Üniversitesi, Kimya Bölümünde; 2009-2010 yılları arasında
ise Danimarka Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde Marie Curie
bursiyeri olarak devam etti.
Mart 2010’da İstanbul Teknik Üniversitesinin Bilişim
Enstitüsündeki Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim dalına
yardımcı doçent; Ekim 2014’de doçent olarak atandı. Halen, Bilişim
Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim dalında
öğretim üyeliği yapıyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji
Enstitüsü’nün de akademik kadrosunda yer alıyor. Aynı zamanda
İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Ulusal Yüksek
Başarımlı Hesaplama Merkezinin de (UHEM) yönetim kurulu üyesi.
“TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisinin Her Sayısını Okumaya
Çalışırdım”
Küçük yaşlardan itibaren bilime ilgisi olduğunu anlatan Doç. Dr.
AdemTekin, bilim insanı olma yolunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Televizyonda bilim ile ilgili belgeselleri izlemekten çok mutlu
olurdum. SonrasındaTÜBİTAK’ın BilimveTeknik dergisini keşfettim.
Bu derginin her sayısını tümanlatılanları tamolarak kavrayamasam
da okumaya çalışırdım. Özellikle, kimya bana çok ilginç geliyordu.
Üniversite sınavında da bu yüzden sadece kimya bölümlerini
seçmeye karar vermiştim ve 1994 yılında İTÜ Kimya Bölümüne
girmeye hak kazandım. Fakat, sonrasında deneysel kimyaya olan
ilgim azaldı ve olayın matematiksel kısmının (kuantum kimyası)
varlığını keşfettim. Konu ile ilgili İTÜ kütüphanesindeki mevcut
kitapları incelemeye başladım ve benim için en uygun alanın
kuantum kimyası olduğuna karar verdim. Sonrasında, bu yönde
araştırma yapan hocalarımızı aramaya başladım. Bu noktada
oldukça şanslıydım çünkü o yıllarda İTÜ Kimya Bölümü’ne
yeni gelmiş olan hocamız Prof. Dr. Mine Yurtsever ile tanıştım.
Kendisininde büyük desteğiyle, hem lisans hem de yüksek lisans
tez projelerimi hesaplamalı kimya alanında yaptım.”
“TÜBİTAK Ödülünü Kazanınca Daha Güzel Çalışmalar Yapmak
Gibi Bir Misyonumun Olduğunu Hissettim”
İTÜ Bilişim Enstitü’ne yeni katılan Yrd. Doç. Dr. Sebahattin
Eker’in yönlendirmesiyle TÜBİTAK Teşvik Ödülüne başvurmaya
karar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Adem Tekin, duygularını şu
sözlerle ifade etti:
“Açıkçası bu ödülle onurlandırılacağımı hiç tahmin etmiyordum.
Ödül aldığımı öğrendiğimde de çokmutlu oldum. Artık, daha güzel
çalışamalar yapmak gibi bir misyonumun olduğunu hissetmeye
başladım.”
“Merak, Disiplinli Çalışmak ve Özgüvenle Dünya Çapında
Başarılara İmza Atılabilir”
Doç. Dr. Adem Tekin, bilim insanı olmak isteyen gençlere şu
önerilerde bulunuyor:
“Bilim yapmak için en motive şey meraktır. Merak ve çalışma
performasını çok iyi ayarlamalılar. Devamlı başarısızlıkla
sonuçlanan denemeleri olacaktır ve bu yüzden sabırlı hareket
ederek hedeflerinden sapmamaları gerekmektedir. En önemli
hususlardan birisi de özgüven. Özgüven eksikliği araştırmalarını
yarıda bırakmalarına neden olabilir. Hedeflerini net bir şekilde
belirleyip, önlerine çıkan tüm problemleri aşarak hedeflerine
ulaşmaya çalışmalılar. Merak, disiplinli çalışmak ve özgüvenle
dünya çapında başarılara imza atabilirler. Bilim, özellikle temel
bilimler, çok para kazanmak için uygun bir alan değildir. Bunun da
bilincinde olmalarını tavsiye ederim.”
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48
Powered by FlippingBook