TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 22

22
“Bilim, Evreni Tanıma ve Anlamaya Yönelik Meraktan Doğar”
16 Nisan 1969 yılında Niğde’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Niğde’de tamamladı. Lisans derecesini 1994 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden;
yüksek lisans derecesini 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden ve doktora derecesini
2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümünden aldı. “Solutions to Restrictions of the Current Conveyor
Based Circuits” isimli doktora tez çalışması, bazı akım taşıyıcı
tabanlı analog tümleşik devreler ve bu analog tümleşik devrelerin
sınırlamalarının azaltılması veya ortadan kaldırılması ile ilgilidir.
1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi
olarak göreve başladı. 2007 yılında aynı üniversite ve bölümde
yardımcı doçent unvanı ile çalışmalarına devam etti. 2011 yılında
doçent unvanını aldı. Halen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik
AnabilimDalında öğretimüyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.
2016 yılında TÜBİTAK-TEYDEB Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Grubu (ELOTEG) yürütme komitesi üyeliğine seçilen Doç. Dr.
Erkan Yüce’nin bu üyeliği halen devam ediyor. Doç. Dr. Yüce aynı
zamanda IEEE üyesidir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Erkan Yüce evli ve iki kız
çocuğu babasıdır.
“Hayalimin Peşinden Gittim ve Bilim İnsanı Oldum”
Bilimin, evreni tanıma ve anlamaya yönelik meraktan doğduğunu
ifade eden Doç. Dr. Erkan Yüce, bilim insanı olmaya karar verme
sürecini şu sözlerle anlattı: “Bilimsel konulara duyduğum ilgi küçük
yaşlardabaşladı. Öğrenimhayatımboyuncabilim insanı olma idealine
ulaşmak için gayret ettim. Ülkemizde mühendislik alanlarında
akademisyenliğe olan talebin düşük olmasına rağmen akademide
ilerleyerek, elektronik alanında ülkemizi üst sıralara taşıyabilecek
bilimsel çalışmalar yapma hayali bilim insanı olma yolunda benim
için bir başlangıç oldu. Bunun yanı sıra, bilime gönül veren insanların
yaşamlarında yer alan evrenin bir açıdan gizemini çözme düşüncesi
doğrultusunda bilgi ve deneyim elde etme ve bunları insanlık için
yararlı hale getirmeyi amaçlamaları benim geleceğime yön veren
diğer bir unsurdur. Çalışmalarım ve azmim ile hayalim gerçeğe
dönüşmeye başladı ve aldığımbu değerli ödül ile perçinlendi.”
“TÜBİTAK Ödülü Manevi Açıdan Yeri Doldurulamayacak Bir Haz Verdi”
Bilim insanı olmak gibi kutsal bir mesleği icra etmekten dolayı
büyük mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. Erkan Yüce, TÜBİTAK
BilimÖdülüne layık görüldüğü için gururlandığını, Ödülün, manevi
açıdan yeri doldurulamayacak bir haz verdiğini ifade etti. Doç.
Dr. Yüce, “Öncelikle bana bu değerli ödülü tevdi eden TÜBİTAK’a,
değerlendirmede emeği geçen jüri üyelerine ve bilimsel
çalışmalarımda bana yardımcı ve destek olan herkese teşekkür
etmek istiyorum. Bilim alanındaki emeklerimin karşılığını almanın
mutluluğunu yaşadım. Nihayetinde ödül, bilim insanını daha yeni
bilimsel çalışmalara iten bir teşvik unsurudur. Bu ödül sonrasında
da, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak
yeni elektronik devreler tasarlayarak, Türkiye’yi uluslararası bilimsel
literatürde en iyi şekilde temsil edecek çalışmalarımı daha büyük
bir ivmeyle sürdürmeyi planlıyorum” dedi.
“Tüketim Toplumu Olmaktan Çıkarak Daha Çok Çalışmaya ve Üretmeye
İhtiyacımız Var”
Küresel rekabetin olduğu dünyada ülkemizin her geçen
gün gelişen ve güçlenen teknolojide söz sahibi olabilmesinin
yolunun, bireylerin bilimsel ilerlemeye önem vermesinden ve bu
doğrultuda çalışmalarından geçtiğine işaret eden Doç. Dr. Yüce,
gençlere şu önerilerde bulundu: “Değerli zamanımızın büyük
çoğunluğunu üretim yerine tüketime ayırıyoruz. Tüketim toplumu
olmaktan çıkarak daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız
vardır. Teknolojiyi kendimizi geliştirmek için kullanmak yerine,
bizi tembelliğe itecek bir tutumla kullanıyoruz. Teknolojiyi üretim
amaçlı kullanmak kendi elimizdedir. Teknolojik gelişim ve üretim;
dinç, geleceği görebilen, çalışkan, azimli ve ülke sevgisi ile dolu
olan genç zihinler ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, devletimize,
milletimize ve tüm insanlığa yararlı olabilmek adına, bilim insanı
olmak isteyen gençlerimizin öncelikle çalışma ve çalışkan olma,
üretme ve üretken olma konuları ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Verilen emeklerin asla boşa gitmeyeceği bilinci
ile yetişmiş bir gençlik, azimli ve kararlı bir şekilde, yılmadan,
yorulmadan ve doğrulardan ayrılmadan üretim ve ülkemizin
gelişmesi için bilim yolunda çalışacaktır. Dolayısıyla, gençlerimizin
bilime gönül vermiş üretmeyi seven çalışkan bireyler ile birlikte
zaman geçirmelerinin çok yararlı olacağına inanıyorum.”
BİLİM ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Erkan YÜCE
Alanı:
Elektronik
“Elektronik Mühendisliği alanında, Mikro-elektronik Devreler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim
Ödülü verilmiştir.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48
Powered by FlippingBook