TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 40

40
Bülten
OCAK
2017
T İ K A v e T Ü B İ T A K İ ş b i r l i ğ i T o p l a n t ı s ı
TİKA ile TÜBİTAK Enstitüleri arasında geliştirilebilecek
işbirliklerini görüşmek üzere, TÜBİTAK Uluslararası İşbirli-
ği Daire Başkanlığı (UİDB) ve MAM İş Geliştirme Birimi ko-
ordinasyonu ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde
(MAM) bir toplantı düzenlendi. TÜBİTAK MAM Başkanı Per-
tev Cinalioğlu liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya tüm
MAM Enstitü Yöneticilerinin yanı sıra BİLGEM, UME, ULAK-
BİM, MARTEK Yöneticileri de katıldı. TÜBİTAK MAM Başkanı
Pertev Cinalioğlu açılış konuşmasında, TÜBİTAK ile TİKA ara-
sında geliştirilebilecek işbirliklerini önemsediklerini ifade
etti. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Ka-
rataş ve TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim
Polat’ın bilgilendirme sunumlarının ardından yapılan istişa-
re toplantısında TİKA ve TÜBİTAK Enstitüleri arasında yapıla-
bilecek işbirliği konuları değerlendirildi. Kimya, enerji, çev-
re, malzeme, yer bilimleri, sağlık, gıda, tarım, bilişim, yazılım
uygulamaları, metroloji vb. konularda karşılıklı görüşmeler
gerçekleştirildi.
TİKA ve TÜBİTAK
İşbirliği Toplantısı
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook