TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 38

38
Bülten
OCAK
2017
U M E U z m a n l a r ı n d a n G e l e c e ğ i n L i d e r l e r i E ğ i t i m i
2013 yılından beri Avrupa Metroloji Enstitüler Birliği (EURA-
MET) Zaman ve FrekansTeknik Komitesi Başkanlığı görevini de
yürüten TÜBİTAK UME Enstitü Müdür Teknik Yardımcısı Doç.
Dr. Ramiz Hamid katılımcılara “Zaman ve Frekans Metrolojisi
Alanında Karşılaştırma ve CMC Değerlendirmesinin Spesifik
Kuralları” konusunda bilgiler verdi. 2014 yılından bu yana EU-
RAMET’in Kalite Teknik Komitesi Başkanlığı görevini yürüten
TÜBİTAK UME KaliteYöneticisi Dr. Enver Sadıkoğlu ise“Bölgesel
Metroloji Organizasyonunun Yapısı ve Kalite Yönetim Sistemi
– EURAMET Örneği” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. İki
uzman araştırmacı ayrıca eğitimboyunca gerçekleştirilen grup
çalışmalarında da moderatörlük yaptı.
Sadece Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) ve önde
gelen ulusal metroloji enstitü ve uluslararası kuruluşlardan uz-
manların eğitmen olarak davet edildiği eğitime altı bölgesel met-
roloji organizasyonunu temsilen16ülkeden18araştırmacı katıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen bu ilk eğitimin
ana amacı kısa ve orta vadede bölgesel metroloji organizas-
yonlarının teknik komite, alt komite ve çalışma gruplarının
UME Uzmanlarından
Geleceğin Liderleri Eğitimi
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) tarafından yürütülen “Kapasite Geliştirilmesi ve Bil-
gi Transferi” programı kapsamında Fransa’da düzenlenen “Geleceğin Liderleri” eğitiminde TÜBİTAK
UME’nin iki araştırmacısı eğitmen olarak görev aldı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook