TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 24

24
Temel Bilimler
Prof. Dr. Kemal KAZAN
Alanı:
Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
ÖZEL ÖDÜL
“Ziraat Alanını Seçmem Tesadüfen Olmadı”
1960 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesini
bitirdikten sonra, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümünden Bölüm ve Fakülte birincisi olarak mezun
oldu. Yüksek lisansını aynı fakültede TÜBİTAK Şeref Bursiyeri olarak
1985’de tamamladı. 1984-1986 yıllarında Ankara Üniversitesinde
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1986 yılında TÜBİTAK/NATO
yurtdışı doktora bursu kazanarak ABD’ye gitti. 1988-1990
yıllarında araştırma görevlisi olarak da çalıştığı Washington State
Üniversitesinden 1990’da “Bitkilerde Genom Haritalaması” konulu
çalışması ile doktora derecesini aldı. 1990-1992 yılları arasında
Avusturalya’daki Queensland Üniversitesinde bitki moleküler
biyolojisi alanında doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1992’de
yurda dönerek TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
AraştırmaEnstitüsündearaştırıcıolarakgörevyaptı.1993’deDoçent
ünvanını aldı. 1994 yılında Avusturalya’ya dönerek Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation’da (CSIRO) araştırıcı
olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kuruluşta çalışıyor.
“İlkokulda Büyüyünce Ne Olacağımı Soran Müfettişe ‘Bilim Adamı Olacağım’
Dedim”
Prof. Dr. Kemal Kazan, bilim insanı olmaya ne zaman ve nasıl
karar verdiğini şu sözlerle anlatıyor:
“Bilim insanı olma fikri sanıyorum bende çocukluk yıllarında
oluşmuştu. İlkokulda birgün sınıfımıza müfettiş gelir ve herkese
büyüyünce ne olacağını sorar. Benim buna cevabım ‘Ben bilim
adamı olacağım’ şeklinde olur. Dolayısıyla, sanıyorum yeni şeyleri
öğrenmeye karşı ilgim daha o zamanlarda oluşmuştu.
Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra Ziraat Fakültesine
araştırma görevlisi olarak alındığımda bilim insanı olma yolunda
ilk adımı atmış oldum. Geriye dönüp baktığımda son 33 yılımı
bilimsel çalışmalar ile geçirdiğimi görüyorum ve bundan dolayı
şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü yaşamını zevk alarak
çalışmakla geçirmek herkese nasip olmaz. Bu nedenle halen ilk
günde olduğu gibi kimsenin bilmediği şeyleri bulmak bana ayrı
bir heyecan veriyor.
Şuanda çalıştığımalanı seçmekde sanıyorumtesadüfenolmadı.
TÜBİTAK’ın yüksek lisans bursiyerlerine verdiği kitap parasını
kullanarak aldığım ‘Bitkilerin Gizli Yaşamı’ kitabını okuduktan
sonra, gelecek yıllarda çalışacağım konular hiç bilmeden kafamda
yeşermeye başlamıştı.”
“Yaşamım Boyunca Bana Manevi Destek Sağlayan Ailemin Bu Ödülde Büyük
Payı Var”
Çalışmalarının, başkaları tarafından kabul görmesinin, çok
sayıda atıf almasının ya da ödüllendirilmesinin motive edici
olduğunu belirten Prof. Kazan, TÜBİTAK Özel Ödülüne layık
bulunduğunu öğrendiğinde hissettiklerini şu sözlerle ifade etti:
“Ödül aldığımı öğrendiğimde, çalışmalarımın başkaları tarafından
da ilginç bulunarak ödüle değer görülmüş olması beni çok mutlu
etti. Beni mutlu eden diğer bir şey de, uzun yıllar içinde ortaya
çıkan bu çalışmaların, TÜBİTAK gibi bir kuruluş tarafından ödüle
layık olarak bulunmasının Türkiye’de bulunan yakınlarım için
taşıyacağı önem. Aksi takdirde onların benim çalışmalarımın hangi
düzeyde olduğunu değerlendirebilmeleri mümkün olmayabilirdi.
Bu ödülü aldığımda tüm yaşamım boyunca bana manevi destek
sağlayan ailemin (özellikle annem, babam ve eşim) bu ödülde
büyük paylarının olduğunu hissettim.”
“Başarılı Bir Bilim İnsanı Olabilmek İşini Sevmeyi, Fedakar Olmayı, Riski
Göze Alabilmeyi, Yaratıcı Olmayı Gerektirir”
Prof. Dr. Kemal Kazan, bilim insanı olmak isteyen gençlere şu
önerilerde bulunuyor:
“İlk olarak yaptığınız işi sevmeniz ya da ilgi duymanız gerekir.
Bilimi sadece akademik ilerleme için bir araç olarak görmekten
çok, yeni şeylerin bulunmasını amaçlayarak yapmak önemlidir.
İkinci olarak başarılı bir bilim insanı olmanın bazı fedakarlıkları
gerektirdiğinin bilinmesi gerekir. Çok ve değişik şeylerin okunması;
bilimsel bulgular arasındaki bağlantıların görülebilmesi önemlidir.
Her ne kadar büyük buluşların bazen tesadüfen ortaya çıktığını
düşünsek bile, bunları yorumlamak için bilgiye gereksinim vardır.
Bilimde yeni ufuklar açmak ancak daha fazla riskli orjinal
çalışmalar ile mümkün olabilir. Özellikle yeni bir alanda çalışırken
bazı şeylerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğinin bilinmesi
gerekir. Bilimsel buluşların bir çoğu deneme yanılma yolu ile
gerçekleşmiştir. Başarılı olabilmek için yaratıcılığı düzenli ve odaklı
bir şekilde çalışma ile birleştirebilmek de önemli olabilir.”
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48
Powered by FlippingBook