TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 34

34
Bülten
OCAK
2017
“ K i m y a s a l T e k n o l o j i G ü n ü ” G e r ç e k l e ş t i r i l d i
“Kimyasal Teknoloji Günü” Gerçekleştirildi
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) ve
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Tekno-
loji Enstitüsü (KTE) işbirliğiyle düzenlenen Kimyasal Teknoloji
Günü GEBKİM’de gerçekleştirildi. Kimyasal Teknoloji Günü’ne
GEBKİM’de bulunan firmaların temsilcileri, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile MAM KTE çalışanları katıldı. GEBKİM ve
TÜBİTAK MAM’ın tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başlayan et-
kinlikte, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı,
GEBKİMhakkında detaylı bilgiler vererek kimya sanayisine des-
tek verecek meslek lisesi kurma hedeflerini dile getirdi. TÜBİ-
TAK MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme BaşkanYardımcısı Dr.
İbrahim Bekar, MAM’ın katma değeri yüksek ürünleri üretme
hedeflerinden ve stratejik planlarını sanayicilerle birlikte be-
lirleyeceklerinden söz etti. TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü (KTE) Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker’in konuşmasından
sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü İlhan Ay-
dın, katılımcılara sektörle ilgili bilgiler sundu. GEBKİMYönetim
Kurulu üyesi Doç. Dr. Şafak Türkay ise kimya sanayi ile araştır-
ma kurumları ve üniversitelerle olan işbirliğini anlattı. TÜBİTAK
TEYDEB destekleri ve Ar-Ge Reform Paketi konularında detaylı
bilgilendirme yapıldı. MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge
Kabiliyetleri konulu sunumda ise çalışma alanları doğrultu-
sunda yürütülen projeler ve endüstriyel hizmetler (test/analiz)
hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. GEBKİM firma temsilcileri ve
MAM KTE İlaç ve Tıbbi Cihaz, Savunma ve Adli Bilimler, Endüs-
triyel Teknik Destek Hizmetleri ve Üretim Teknolojileri çalışan-
ları odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiler.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48
Powered by FlippingBook