TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 34

34
Bülten
OCAK 2016
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ve görev alanı itibariyle
sorumluluğunda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile ilgili Kurumların Bursa İl Müdürleri TÜBİTAK Bursa Test ve
Analiz Laboratuvarı (BUTAL)’da bir araya geldi.
BUTAL Müdürü Sedat Aktaş tarafından organize edilen ve
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı İl Müdürü Latif Deniz, KOSGEB Bursa Müdürü
Ahmet Akdağ, TSE Bursa İl Koordinatörü Ömer Eyyüpoğlu,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ile BUTAL Müdürü ve
ilgili Birim Sorumlularının katıldığı toplantıda, Bursa’da 2015
yılında gerçekleşen önemli güncel faaliyetler görüşüldü.
Toplantıda ayrıca, Kurumların özel sektör sanayi kuruluşları
ve diğer Kuruluşlara yönelik hizmetleri ile ileriye yönelik ger-
çekleştirilmesi düşünülen faaliyetler ve işbirliği yapılabilecek
konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜBİTAK BİLGEM, 6. Savunma Sanayi Günleri’nde
TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Da-
vutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 6. Savunma Sanayi Günleri
etkinliğine katıldı.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı desteği, YTÜ Makine Fakül-
tesi Dekanlığı ve YTÜ Makine Teknolojileri Kulübü işbirliği
ile düzenlenen “6. Savunma Sanayi Günleri”ne, savunma
sanayi alanında faaliyet gösteren pek çok firma, kamu ku-
rumu, akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik süresince
gerçekleşen seminer ve paneller yoluyla öğrenciler, ülkemiz
BUTAL Kardeş Kuruluşlara Ev Sahipliği Yaptı
çapında savunma sanayi alanında yürütülen nitelikli Ar-Ge
çalışmalarından ve yerli imkânlarla üretilen savunma sanayi
ürünlerinden haberdar oldular.
BİLGEM Ulusal Elektronik Kriptoloji Enstitüsü (UEKAE)
Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner, elektronik haberleşme ve
bu anlamda BİLGEM’de yürütülen çalışmalar hakkında bir
sunum yaptı. BİLGEM İş Geliştirme Birim Yöneticisi Alper Ay
ise TÜBİTAK BİLGEM’i tanıtan ve savunma sanayi alanında
yürütülen çalışmaları anlatan sunumunu gerçekleştirdi.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook