TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 24

24
Bülten
OCAK 2016
T Ü B İ T A K M A M
Teknoloji Transferi: “Parmak İzi Tozları ve Spreyleri”
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü tarafından ge-
liştirilen parmak izi tozları ve spreylerine ait teknoloji özel
sektöre transfer edildi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü (KTE) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü
için, TÜBİTAK KAMAG 1007 programı desteğiyle, “Olay Yeri
İnceleme Sırasında Kullanılan Malzemelerin Geliştirilmesi”
projesi kapsamında geliştirilen parmak izi tozları ve sprey-
lerine ait fikri ve sınai haklar, teknoloji transferi yoluyla Aktif
Savunma San. ve Tic. Ltd. Şirketi’ne lisanslandı.
TÜBİTAK MAM’da 4 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen Tek-
noloji Bilgi Paketi teslimi toplantısına, MAM İş Geliştirme ve
Sanayileştirme BaşkanYardımcısı Dr. İbrahim Bekar, Aktif Sa-
vunma şirketinin sahibi İlyas Yücedal, MAM Kimyasal Tekno-
loji Enstitüsü’nden Proje Yürütücüsü Dr. Melek Erol ve pro-
je ekibindeki araştırmacılardan Dr. Merve Gürtekin Seden,
Serkan Gürbüz, Tuğba İpeksaç, Dr. Bahar Özmen Monkul ve
Dr. Cemil Dizman’ın yanı sıra Teknoloji Transferi Birimi’nden
Meryem Işık, Ürün Yönetimi Birimi’nden Ertuğrul Daşkaya
ve Teklif ve Sözleşme Birimi’nden Seçil Selçuk katıldı. Top-
lantı sonrası firma yetkilileri, MAM Kimyasal Teknoloji Ens-
titüsü’nü ziyaret ederek, projede kullanılan ekipmanlar ve
süreçler hakkında bilgi aldı.
Söz konusu projede Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014
ve 2015 yılı ihtiyaçları doğrultusunda MAM Kimyasal Tekno-
loji Enstitüsü tarafından üretim teknolojisi geliştirilen ürün-
ler şunlar:
ZİFİR Hafif Siyah Parmak İzi Tozu
SEDEF Beyaz Parmak İzi Tozu
SAFRAN Sarı Floresan Parmak İzi Tozu
MAGNET Manyetik Siyah Parmak İzi Tozu
Siyah Parmak İzi Spreyi (Siyah SPR)
Beyaz Parmak İzi Spreyi (Beyaz SPR)
UNISWORK XIV- Uluslararası Çalıştay ve Eğitim Programı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), TÜBİTAK MAM ve UNIDO iş-
birliği ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere teknik des-
tek programı çerçevesinde, 14-18 Aralık tarihlerinde “Gıda
Ambalajlama ve Depolama” konusunda çalıştay ve eğitim
programı düzenlendi.
Gıda paketleme ve depolama konusunda katılımcıları bil-
gilendirmek, konuyla ilgili tecrübeleri paylaşmak, katılımcı-
lar ve Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirerek, ülkelerinde-
ki gıda ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlayan programda, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna, Tu-
nus, Tanzanya ve Laos ve Türkiye’de çeşitli üniversite, ba-
kanlık veya araştırma enstitülerinden gelen katılımcılar gıda
ambalajlama ve depolama konusunda bilgilerini ve dene-
yimlerini paylaştılar.
Program kapsamında, gıda ambalajlama ve depolama
üzerine teorik eğitimler, ülke sunuşları, laboratuvar uygu-
lamaları, teknik firma ziyaretleri, kültür ziyaretleri, açılış ve
kapanış töreni yapıldı. Programa TÜBİTAK MAM araştırma-
cılarının yanı sıra, bakanlıktan ve özel sektörden eğitmenler
katıldı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook