TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 28

28
Bülten
OCAK 2016
Atık Piller Ekonomiye Kazandırılıyor
TÜBİTAK MAM tarafından kurulan “Atık Pillerin Bertarafı
Tesisi”, Dünya’da hem ayrıştırma, hem kırma hem de geri
kazanımın yapıldığı ilk entegre tesis olma özelliğini taşıyor.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından
“Atık Pillerin Bertarafı ve Geri KazanımTeknolojilerinin Geliş-
tirilmesi Projesi” kapsamında kurulan entegre tesisin imalat
ve montajı tamamlandı.
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, artan pil kullanımının,
insan sağlığı ve çevre kirliliği için potansiyel tehlike oluş-
turduğunu söyledi. Pil yapımı için kullanılan materyallerin
hem doğrudan insan sağlığı için hem de çevre için tehlikeli
olan ağır metaller içerdiğini ifade eden Makaracı, Türkiye’de
birincil kaynaklardan üretimi yapılamadığından sanayinin
metal ihtiyacının büyük bir kısmının ithalat yoluyla, çok az
bir kısmının da ikincil kaynaklardan geri kazanıldığını dile
getirdi.
Çevrenin korunmasının yanında sanayinin ihtiyacı olan
metallerin düşük fiyatlarla sağlanmasının da son derece
önemli olduğuna değinen Makaracı, “Bu nedenle, TÜBİTAK-
T Ü B İ T A K M A M
MAM tarafından, pil geri kazanılması konusunda bir proje-
nin başlatılması düşünülmüştür. Projenin amacı, geri kaza-
nım süreçleri geliştirmek ve böylece ileride çevre sağlığı için
çok büyük bir tehdit oluşturacak olan pillerin bertarafı ve
geri kazanılmasını sağlamaktır” diye konuştu.
“Dünyaya Yeni Bir Teknolojiyi Sunuyoruz”
Pillerin pilot tesiste işlenmesi sonucunda çinko, mangan,
kadmiyum ve nikel metalleri, sülfat tuzları ile metalik toz-
larının üretilmesinin de amaçlandığını anlatan Makaracı, şu
bilgileri verdi:
“Projemizin ortak kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığıdır. Projemiz, hem ayrıştırma hem kırma hem de geri
kazanımın yapıldığı Dünyadaki ilk entegre tesis olması ba-
kımından önemlidir. Dünyaya yeni bir teknolojiyi sunmuş
bulunuyoruz. Türkiye’de bundan başka bir tesis bulunmu-
yor. Türkiye’de toplanan piller, toprağa gömülüyor ya da ayrı
yerlerde muhafaza ediliyor. Bu tesisi kurmakla çevre ve in-
san sağlığına olan etkileri minimize etmek ve geri kazanım-
la Türkiye ve dünyaya kazandırmak için yola çıktık. Avrupa
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook