TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 38

38
Bülten
OCAK 2016
T Ü B İ T A K M A R T E K
Fazla insan yoğunluğunun karmaşaya sebep olduğu alanlarda, kurumlara
özel sıra sistemleri tasarlayarak düzeni sağlama amacıyla yola çıkan TÜBİTAK
MARMARA TEKNOKENT (MARTEK) Firması Dahi Bilişim Teknolojileri, en çok
yoğunluğun hastanelerde olduğunu düşünerek, yüzde 100 yerli akıl ve ser-
maye ile “Sesli Çağrı ve Sıra Takip Sistemi”ni geliştirdi.
Dahi Bilişim Teknolojileri Genel Koordinatörü Hakan Aygün, mevcut sıra
takip sistemlerinde hastaların sıralarını sadece ekrana bakarak takip ettiğini,
bu durumun, okuma yazma bilmeyen veya görme engeli olan hastalar için
çözüm getirmediğini fark ettiklerini söyledi. Bunun üzerine, LCD ekranlardan
görsel sıra takibine anons eklentisi eklediklerini belirten Aygün, “Böylelikle,
hastaların isimleri ve gidecekleri noktanın adı program tarafından seslendiri-
lerek her kesime hitap etmesi sağlandı” dedi.
Düzgün bir sıra sistemi ile hastanelerin iş yükünü hafifletmeyi, sesli anons
ile de hastaların tam hizmet almalarını sağlamayı başardıklarını ifade eden
Aygün, “Şu an kurulum yaptığımız hastanelerde hem vatandaşlarımız hem
de hastane yetkilileri sistemden oldukça memnunlar. Vatandaş nezdinde sis-
temi geliştirirken, hastane kalitesi için de Ar-Ge çalışmalarımız devam etmek-
tedir” diye konuştu.
Aygün: “Ar-Ge Çalışmalarımızı Sağlık Sektörü Üzerine Yoğunlaştırdık”
Firma olarak tüm Ar-Ge çalışmalarını sağlık sektörü üzerine yoğunlaştır-
dıklarını kaydeden Aygün, aldıkları geri bildirimlerden yola çıkarak, hasta-
nelerdeki sorunlara çözüm oluşturacak projeler üretmeye devam ettiklerini
söyledi. Güncel olarak, tüm hastanelerde karşılaştıkları ortak sorunlardan bi-
rinin muayene sırasında hasta hak ve mahremiyetlerinin korunması konusu
olduğuna değinen Aygün, “Şu an geliştirmekte olduğumuz modül ile mua-
yene sırasında hasta hak ve mahremiyetini koruyarak doktorumuzun hasta-
sıyla sakince ilgilenmesini sağlamayı planlamaktayız. Sistemimiz hasta hak
ve mahrumiyetini korurken aynı zamanda herhangi bir darp ve taciz duru-
munda acil durumbutonu ile güvenliğe bilgi vererek olaya anında ve yerinde
müdahale edilmesini sağlamaktayız” bilgisini verdi.
Aygün, geliştirdikleri projelerin sınai mülkiyet haklarının Dahi Bilişim Tek-
nolojileri tarafından koruma altına alındığını, ülkemiz teknolojisine her an-
lamda katkıda bulunarak hastanelerimizin kalite standartlarını geliştirmeyi
hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Okuma Yazma Bilmeyen ya da Görme Engeli
Vatandaşlara Hastanelerde Büyük Kolaylık
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT’te faaliyet gösteren Dahi Bilişim Teknolojileri firması, görme
engelli ya da okuma yazma bilmeyen vatandaşların hastanelerde sıralarını takip etmelerini
kolaylaştırmak için, yüzde 100 yerli “Sesli Çağrı ve Sıra Takip Sistemi” geliştirdi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook