TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 30

30
Bülten
OCAK 2016
Ankara YHT Garı Sinyalizasyon Sistemleri BİLGEM’den
2016 yılı içinde tamamlanacak olan yeni Ankara Yüksek
Hızlı Tren (YHT) Garı’nın sinyalizasyon sistemleri TÜBİTAK
BİLGEM tarafından geliştiriliyor.
TCDD ve TÜBİTAK BİLGEM arasında 19 Kasım 2015 tarihin-
de imzalanan proje sözleşmesine göre, Ankara Yüksek Hızlı
Tren Garı Anklaşman Sistemleri ve Trafik Kontrol Merkezi
TÜBİTAK BİLGEM tarafından özgün biçimde geliştirilerek
devreye alınacak ve projenin saha uygulamaları TCDD kay-
nakları ile yürütülecek.
Ankara YHT Garı; hızlı trenler, konvansiyonel yolcu tren-
leri, yük trenleri ve banliyö hatlarını içerecek olup günlük
250’nin üzerinde tren seferi ve günlük yüz bin yolcu sayısı
ile Türkiye’nin en yoğun tren trafiğine sahip garı haline ge-
lecek. YERLİSİNYAL projelerinin en önemli halkası haline ge-
leceği değerlendirilen Ankara YHT Garı projesinin 2016 yılı
ortasında tamamlanması hedefleniyor.
Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri Yerlileşiyor
TCDD ve TÜBİTAK BİLGEM’in işbirliği ile yürütülmekte olan
YERLİSİNYAL projeleri ile uzun yıllardır yurt dışı firmalar tara-
fından sağlanan demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin yerli
kaynaklar ile de karşılanabileceği gösterildi. Ayrıca, bu pro-
jeler sayesinde Türk Mühendislerince geliştirilen sistemler
sahada yaygın kullanım şansı buluyor. Emniyet ve işlevsellik
anlamında da yabancı benzerlerinden eksikleri olmayan bu
sistemler ülkeye önemli düzeyde katma değer sağlıyor. Tür-
kiye’nin en yoğun tren garının sinyalizasyonu için TÜBİTAK
BİLGEM sistemlerinin seçilmiş olması TCDD’nin YERLİSİNYAL
sistemlerine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak
görülüyor.
Afyon-Denizli-Isparta ve Ortaklar-Denizli Hattının Sinya-
lizasyonu da BİLGEM’den
TÜBİTAK BİLGEM, Ankara YHT Garı çalışmalarının yanı
sıra, Afyon-Denizli-Isparta ve Ortaklar-Denizli bölgelerin-
de toplam 500 km uzunluğundaki demiryolu hattının sin-
yalizasyon sistemlerini de yerli imkânlarla geliştiriyor. Raylı
sistemlerin en önemli halkalarından biri olan sinyalizasyon
sistemlerinin hem yurt içindeki ihtiyacının karşılanması,
hem de yurt dışına açılması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM’deki,
Ar-Ge çalışmaları artan bir tempoda devam edecek.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook