TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 32

32
Bülten
OCAK 2016
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE), Bangladeş’in Dakka şehrinde düzenle-
nen e-kimlik konulu 11. Devlet Forumu’na katıldı.
Asya Pasifik Akıllı Kart Birliği (APSCA) tarafından organize
edilen foruma Asya ülkelerinin yanı sıra, Afrika ve Avrupa
kıtalarındaki ülkeleri de katıldı. BİLGEM’i, UEKAE e-Kimlik
Teknolojileri Birimi’nden Yrd. Doç. Dr. Ercan Ölçer ve Başuz-
man Araştırmacı Mustafa Selvi’nin temsil ettiği, bu yıl 11.si
düzenlenen foruma, ev sahibi ülkenin Finans Bakanı ile Bilgi
ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı da katıldı.
“2021 Dijital Bangladeş” hedefi doğrultusunda e-devlet
çalışmalarının yürütüldüğü Bangladeş’teki etkinlikte şu ko-
nularda sunumlar gerçekleştirildi: Ulusal e-kimlik sistemleri,
ulusal e-kimlik projelerini hayata geçirmede karşılaşılan zor-
luklar, hizmet verilmesinde kimlik doğrulama, ulusal e-kim-
lik ve nüfus veri tabanının entegrasyonu, e-kimlik ve dijital
kimlik, ulusal e-kimlik ve dijital kimlikte teknolojik yenilikler,
kimlik ve ödemeler. Sunumlarda; katılımcı ülke temsilcileri
tarafından kendi ülkelerinde gerçekleştirilen e-kimlik sis-
temleri ve katılımcı firmalar tarafından geliştirilen teknolo-
jiler tanıtıldı.
1. e-kimlik Devlet Forumu
T Ü B İ T A K B İ L G E M
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE), ASELSAN tarafından Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen ASELSAN 1. Sağlık Teknolojileri Çalıştayı’na katıldı.
Çalıştay’a TÜBİTAK BİLGEM’i temsilen konuşmacı olarak
katılan Hesaplamalı Biyoloji ve Güvenlik Uygulamaları Bi-
rim Yöneticisi Dr. Yıldız Uludağ, “Sağlık ve Biyosavunmada
BİLGEM Teknolojileri” başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. Uludağ,
BİLGEMBiyoelektronik Cihaz ve SistemGeliştirme Ekibi tara-
BİLGEM, ASELSAN Sağlık Teknolojileri Çalıştayı’na Katıldı
fından geliştirilen biyosensör tabanlı tanı cihazlarını anlattı.
Çalıştay, ASELSAN işbirliklerini“SağlıkTeknolojileri”alanın-
da da artırmayı hedefleyerek bu alanda çalışan ve teknoloji
geliştiren bilim insanları ile bu teknolojileri ürünleştirebile-
cek ASELSAN personelini bir araya getirdi. Etkinlik süresince
“Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri”, “Sağlık Bilgi Teknolojileri”,
“Biyosensörler ve KBRNS Sistemleri”, “Rehabilitasyon Sis-
temleri başlıklı sunumlar yapıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook