TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Boeing International TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketlerinden Boeing’in Global Araş-
tırma ve Geliştirme Stratejileri Direktörü William Lyons başkanlığındaki üst
düzey bir heyet TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. TÜBİTAK
MAM BaşkanYardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı’nın başkanlık ettiği toplantıya
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu da katıldı.
TÜBİTAK MAM’ın Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetleri ve Merkez’de geliştirilen
projeler hakkında bilgi almak amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, MAM
Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Usta ve Kimyasal Teknoloji Enstitü-
sü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Sezer tarafından enstitülerde geliştirilen
milli teknolojiler ve projeler aktarıldı.
Danimarka Heyeti MAM’da
Denmark North Business House, Slagelse ve çevre beledi-
yelerden sorumlu Dış Ticaret Müdürü Kim Böhmert ve Den-
mark North Business House Yöneticisi Mitat Uçar, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi Yöneticisi Nuh Yılmaz
tarafından karşılanan heyete, Enerji Enstitü, Malzeme Ensti-
tüsü ile Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü yetkili-
leri eşlik etti. TÜBİTAK MAM’ın Ar-Ge ve inovasyon kabiliyet-
leri ile Merkez’de geliştirilen projeler hakkında bilgi almak
amacıyla Kocaeli Ticaret Odası aracılığıyla düzenlenen ziya-
ret kapsamında, Enerji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ile Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü yetkilileri tarafın-
dan sunumlar yapıldı, Enstitü çalışma alanlarına ve geliştiri-
len teknolojilere yönelik bilgiler aktarıldı.
“Uzay Kalifiye Malzeme Teknolojileri Sempozyumu”
Uzay Kalifiye Malzeme Teknolojileri Sempozyumu, Mil-
li Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi işbirliğinde, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında düzenlendi.
Açılış konuşmaları, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı
Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı Hava Pilot Tümge-
neral Şaban Umut ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından yapılan Sem-
pozyumkapsamında, uzay alanındaki malzeme teknolojileri
konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar ele alındı. Uzay ka-
lifiye uydu alt sistem teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik
ihtiyaçlar belirlenerek, kısa ve uzun vadeli hedefler konuldu
ve bu alandaki devlet teşvikleri ile planlamalar paylaşıldı.
Sempozyum kapsamında ayrıca, Milli Savunma Bakanlı-
ğı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı koordinesinde ça-
lışmaları devam eden ve Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen
Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi İMECE Alt
Sistem Projelerinin tanıtımı yapılarak, proje kapsamında
yer alan Güneş Paneli, Güneş Hücresi ve Lityum İyon Batar-
ya Geliştirilmesi Alt Sistem Projelerinin Protokol/Sözleşme
imza töreni gerçekleşti.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook