TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye İnovasyon Haftası, 50 bin kişilik izleyicisiyle İstan-
bul’da başarıyla gerçekleştirildi.
Türkiye İnovasyon Haftasının son gününde düzenlenen
ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 2023 hedeflerini hatırlatarak, “Hedeflerimiz için
çıtayı yükselterek ve yeni politikalar geliştirerek yolumuza
devam etmeliyiz. Elbette üretmeye devam etmeliyiz. Mar-
ka değeri yüksek, ileri teknoloji üretmek zorundayız. Bunun
için eğitim ve öğretime önem vermeliyiz” diye konuştu.
Ar-Ge konusunda Türkiye’nin çok daha atak ve kararlı
adımlar atması gerektiğine değinen ve bu nedenle ino-
vasyonun önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
milli gelirden Ar-Ge için yapılan harcamaların yüzde 3 sevi-
yesine yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ihracatta ileri teknoloji ürünleri oranının yüzde
10’a, orta yüksek teknoloji ürünlerinin oranını da yüzde 50
seviyesine çıkarmanın gerekliliğinin önemine değinerek,
“Sürdürülebilirlik için bunu yapmamız önemlidir. Başka tür-
lü 500 milyar dolar hedefine ulaşamayız. İnovasyon kültürü-
nü bunun için hem bireysel hem kurumsal anlamda geliştir-
meliyiz” dedi.
MARTEK 6 Firma İle Katıldı
İNOVALİG şampiyonları ile Küresel IMPROVE Ödülleri’nin
de sahiplerine verildiği Türkiye İnovasyon Haftası’ na TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent, SANLAB Simülatör, ISR Güvenlik,
Mikrodev, Hayriya Bilişim, +90, TÇM firmalarıyla katıldı. Fir-
malarımız teknokentte geliştirdikleri ürünleri sergilediler.
SANLAB Simülatör firmasının 3 DOF BHL Simülatörü, ISR Gü-
venlik firmasının yerli siber tehdit engelleme sistemi TINA
ürünü, Hayriya Bilişim firmasının Multi Biyo ürünü, Mikro-
dev firmasının uzaktan kontrol edilebilir Remote Controller
302EG ürünleri büyük beğeni topladı.
MARTEK İnovasyon Haftasında
Yrd. Doç. Dr. Tunahan Çakır’a TÜBA-GEBİP Ödülü
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren PHI
Tech Bioinformatics” firması ortaklarından, Gebze Teknik
Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Tunahan Çakır, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
tarafından, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan
genç bilim insanlarını araştırmalarında ve kendi araştırma
gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç
bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek
amacıyla her yıl verilen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İn-
sanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Ödülü’ne layık bu-
lundu. Yrd. Doç. Dr. Tunahan Çakır, ödülünü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen törende
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan aldı.
2013’de TEYDEB desteği İle kurulan Yrd. Doç. Dr. Tunahan
Çakır’ın firması 2014’de MARTEK bünyesine katıldı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook