TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 33

33
Ürün Takip Sistemi
Projesi’nin İlk Çalıştayı Gerçekleştirildi
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi’nin tanıtımı ve projenin
“Ürün Yönetim Modülü Analizi” konulu ilk çalıştayına Türki-
ye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile tıbbi cihaz ve koz-
metik sektöründen yaklaşık 150 temsilci katıldı.
Çalıştayda, TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan
Yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu, TİTCK Denetim Hizmetleri
Başkan Yardımcısı Talip Uzun ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) Tarafından Yürütülen Ürün Takip
Sistemi Projesinin 1. Çalıştayı Bolu’da Yapıldı
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi kapsa-
mında, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Ya-
pısal Uyum Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ve uz-
manlarına KAYS Yazılımı eğitimi verildi.
TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü (BGYUGM) Daire Başkanları ve uzmanla-
rına, Kalkınma Bakanlığı’nda tarihinde KAYS Yazılımı eğitimi
verildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanlı-
ğı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit
Bingöl, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi
kapsamında, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapı-
sal Uyum Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ve uzmanlarına
KAYS Yazılımı eğitiminin düzenli olarak verildiğini ifade etti.
Yazılım Eğitim Programına, TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu katılarak bir
konuşma yaptı. Eğitimde, KAYS Yazılımı’nın ara yüzü, başvu-
Kalkınma Bakanlığı’na
KAYS Yazılımı Eğitimi Verildi
ru rehberlerine yönelik onay işlemleri, yurt dışı ziyaretlerinin
izlenmesi ve KAYS Yazılımı üzerinden alınan raporlar detaylı
bir şekilde anlatıldı.
Eğitim ve Destek Birimi’nden Nesibe Özen Çınar tarafın-
dan verilen eğitim sonrasında Bakanlık yetkililerinden geri
bildirimler ve iyileştirme önerileri alınarak yapılabilecek de-
ğişikliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in açılış konuşmalarının ardın-
dan, mevcut süreçlere yönelik ihtiyaçların, ÜTS Projesi’nin
hedeflerinin anlatıldığı bir sunum yapıldı. Sunumda, aynı
zamanda YTE’nin tanıtımına, ÜTS Projesi’nin kapsamına ve
projenin başlangıcından itibaren yapılmış olan çalışmalara
değinildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook