TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 26

26
Bülten
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Bilim Genç Dergisi'ne internet ortamından da ulaşıla-
bilecek.
Bilim Genç Dergisi Yayın Yönetmeni Bülent Gözcelioğlu,
gelişen teknolojiyle birlikte alışkanlıkların da değiştiğini ve
bu değişimin tüm hayata yansıdığı gibi okuma alışkanlıkları-
nı da etkilediğini söyledi.
Çok uzak olmayan bir gelecekte, artan maliyetler, okuma
alışkanlıkları ve zaman problemi gibi nedenlerden dolayı
belki de basılı eserlerin üretilmeyeceğini dile getiren Göz-
celioğlu, "Zamanla her şey, herkesin yanında taşıyabileceği,
bilgisayarlarda yani sanal ortamda olacak. Biz de TÜBİTAK
Bilim Genç olarak sanal ortamdaki yerimizi alıyoruz" dedi.
Gözcelioğlu, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Me-
raklı Minik ve Bilim Genç olmak üzere farklı yaş gruplarına
TÜBİTAK
Bilim Genç Artık İnternette
TÜBİTAK Bilim Genç yalnızca internet ortamında hedef kitleye değil, belirli bir alanda uzmanlaşmamış,
bilimmeraklılarına da hitap edecek.
hitap eden 4 farklı dergisiyle, bilim insanlarının yetişmesine
dolaylı katkı sağladığına işaret etti.
TÜBİTAK Bilim Genç'in internet ortamında yalnızca hedef
kitleye değil, belirli bir alanda uzmanlaşmamış, bilimmerak-
lılarına da hitap edeceğini belirten Gözcelioğlu, isteyen her-
kesin dergiye
" web
adresinden ulaşabileceğini kaydetti.
Dergide neler olacak
İnternet ortamında yayımlanan dergide, yazılı basımından
farklı olarak, proje ve etkinlik sayfalarıyla düşünmeye dayalı
oyunlar yer alacak. Dergide, okuyucular "kendimiz yapalım"
köşesi, okulda yapılan projelerden örneklerin yer aldığı "pro-
jeler işbaşında" köşesi ve "fotoğraflar" köşesine de ulaşabi-
lecek.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44
Powered by FlippingBook