TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 39

39
Ankara, “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü”ne ev sahipliği
yaptı. Ankara Üniversitesi tarafından, Avrupa Komisyonu
Horizon 2020 programı kapsamında, 26 Eylül 2014 tarihinde
gerçekleştirilen “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” etkinliğine
TÜBİTAK Başkanlık ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (UZAY) da katıldı. Ankara Üniversitesi Tandoğan
Yerleşkesi’nde gerçekleşen etkinlikte TÜBİTAK’ın stantları ilgi
odağı oldu. Etkinliğin açılışında Başkent’in ilk orta ve lisele-
rinden gelen çok sayıda çocuk ve gence seslenen Ankara
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sibel Özkan, bilimin toplumla
paylaşıldığı bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduk-
larını ifade etti.
Konuşmanın ardından, “Bilim nedir?”, “Bilim adamı kim-
dir?”, “Ne kadar Avrupalıyız?” gibi konularda ilk, orta ve lise
öğrencilerinin katıldığı resim ve kompozisyon yarışmasında
dereceye giren 10 öğrenciye birer tablet bilgisayar hediye
edildi. Katılımcılar, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşke-
si’nde yeşil alanda hazırlanan stantları gezdiler, oyun oy-
nadılar, eğlendiler ve bilimin çekici yüzüne şahit oldular.
Konuşmalar sırasında katılımcıların havada gördükleri ve
büyük ilgi ile izledikleri, kamera ile havadan panoramik ve
ayrıntılı çekim yapan insansız hava aracı, açılışın ardından
stantta öğrencilere tanıtıldı.
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Etkinliği,
Şenlik Havasında Geçti
Uydularımızı Tanıttık
Başta çocuklar olmak üzere, tüm yaş grubundaki katı-
lımcılara yönelik tanıtımın amaçlandığı etkinlikte, TÜBİTAK
UZAY Enstitü faaliyet alanları hakkında bilgiler verildi, uydu
maketleri üzerinden genel bilgiler aktarılarak, BiLSAT, RASAT
ve GÖKTÜRK-2 uydularının tanıtımı gerçekleştirildi. TÜBİTAK
Uzay Standını ziyaret eden öğrencilere“Uzay, Uydular ve Biz”
dergisi, oyunlar ve RASAT Posteri dağıtıldı. TÜBİTAK standın-
da ise Bilim Çocuk ve Meraklı Minik gibi dergilerin dağıtımı
gerçekleştirildi. Feza Gürsey Bilim Merkezi stanttı da merak
uyandıran deneylerin yapıldığı bir durak oldu. Çocuk ve
gençler yapılan deneyleri eğlenerek izlediler ve yönettikleri
sorularla meraklarını giderdiler.
24 Avrupa ülkesinin 300 kentinde eş zamanlı olarak yapı-
lan “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” etkinliği, başta çocuk ve
gençler olmak üzere 7’den 70’e tüm toplumu bilimle eğlen-
celi bir ortamda tanıştırmayı ve ilgi duyulmasını hedefliyor.
Türkiye’de ilki geçen yıl gerçekleştirilen ve aynı zaman-
da bir bilim toplum etkinliği olan “Avrupa Bilim ve Eğlence
Günü” toplumun bilime olan ilgisini artırmayı, bilim insan-
larını halkla kaynaştırmayı, bilimin ve eğlencenin bir arada
olabileceğini göstermeyi, çocukları ve gençleri bilimsel kari-
yerlere özendirmeyi ve toplumda “bilim kültürü” oluşturma-
yı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook