TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 27

27
Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile yapılan protokol sayesin-
de, KGF tarafından düzenlenecek teminat niteliği taşıyan bir
“kefalet mektubu” ile projesi desteklenmeye uygun bulunan
KOBİ’lere ön ödeme yapılabilecek. Böylelikle KOBİ’ler ban-
kaya başvurmadan, doğrudan KGF’dan teminat mektubu
alabileceği için hem işlem süresi kısalacak hem de KOBİ’le-
rimizin masrafları, önemli ölçüde azalacak.
Bu yöntem ile KOBİ'ler için ön ödeme kolaylığı sağlanır-
ken, aynı zamanda girişimcilik teşvik edilecek, KOBİ'ler le-
hine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve
kalkınmaya katkı sağlanacaktır.
Konuya ilişkin başvuru; “
dan-kefalet/dogrudan-kefalet-tubitak.html" internet adre-
KOBİ’lere
TÜBİTAK’tan Ön Ödeme Kolaylığı
TÜBİTAK ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında imzalanan protokol ile TÜBİTAK tarafından desteklenen
Ar-Ge ve yenilik projeleri için KGF’dan alınan “kefalet mektubu” karşılığında KOBİ’lere ön ödeme yapılabilecek.
sinde KGF sistemi üzerinden yapılabilecektir
Ayrıca, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (AKTİFBANK) bir süreden
beri, TÜBİTAK TEYDEB tarafından projesi desteklenen tüm
firmalara; kefilsiz, ipoteksiz düşük maliyetli teminat mek-
tubu sağlıyor. Konuya ilişkin başvuru ve detaylı bilgi www.
argefinans.com internet adresinde bulunuyor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook