TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 43

43
DoS ve DDoS siber saldırılar
son yıllarda bilgisayar korsan-
larının en tercih ettiği saldırı
yöntemlerinden biri. Peki, DoS
veya DDoS saldırıların diğer si-
ber saldırılardan ana farkı nedir,
nasıl gerçekleştiriliyor, bunlar-
dan etkili bir şekilde korunma
yöntemleri var mı?
Bell Teoreminin 50. Yıl
Kuzey İrlandalı fizikçi John Stewart Bell’in ken-
di adı ile anılan teoremi yayımlamasının
üzerinden elli yıl geçti. Ancak teorem hâlâ
kafa karıştırmaya ve tartışma konusu olmaya
devam ediyor.
DDoSSiber Saldırıları Önlenebilir mi?
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44
Powered by FlippingBook