TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 36

36
Bülten
Ruanda’da termik enerji alanında yatırımları bulunan Ha-
kan Madencilik A.Ş. ve Enprom A.Ş. yetkililerinden oluşan 15
kişilik Ruanda Cumhuriyeti heyeti, ikili işbirliği konularını gö-
rüşmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM)
ziyaret etti. Ruanda ile TÜBİTAK MAM arasında enerji, gıda,
malzeme ve çevre konularında teknolojik işbirliğine gidil-
mesi konusunda anlaşmaya varıldı. Ziyarette TÜBİTAK MAM
Başkanı, Başkan Yardımcıları, Enerji Enstitüsü, Malzeme Ens-
titüsü ve Gıda Enstitüsü Müdürleri hazır bulundu.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
yetkililerinin ziyaretinde, iki kurum arasında Ar-Ge projele-
ri, EH analiz hizmeti, eğitim alanlarında işbirliği yapılması
kararlaştırıldı. MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu ve
TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Gürsöz’ün konuşmaları-
nın ardından, kurumlar kendilerini tanıtıcı sunumlar yaptı.
Sunumların ardından TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi ile MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü laboratuvarları
gezildi.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, TCDD ve TÜLOMSAŞ
ortaklığıyla yapılan Kompozit Sabo Projesi (2007-2010)
kapsamında geliştirilen yerli kompozit fren sabonun, yurt-
dışına da ihraç edilerek, ekonomiye önemli katkı sağlama-
sı bekleniyor. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden şimdiden
sipariş talepleri alan sabolar, daha önceden TCDD’nin ihti-
yacı doğrultusunda yurtdışından ithal ediliyordu.
MAM Malzeme Enstitüsü tarafından proje kapsamında
geliştirilerek yerli üretime hazır hale getirilen kompozit
sabolar ülkemizde ilk defa Eren Fren Debriyaj Balata A.Ş.
tarafından üretildi.
TCDD İçin Yerli Kompozit Fren Üretildi
TÜBİTAK MAM’da geliştirilen yerli kompozit fren sabo,
TCDD’deki saha testlerinden başarıyla geçti ve kullanı-
mına onay verildi.
Ruanda İle MAM Arasında Teknolojik İşbirliği Kuruluyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu MAM’ı Ziyaret Etti
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook