TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 32

32
Bülten
BİLGEM YTE, aldığı TSE Belgesiyle
Bilgi Güvenliğini Sağlamlaştırdı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü’nde (YTE), “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kuruldu.
Sistemin amacı, bilgi varlıklarının tüm tehditlere karşı
korunması, iş sürekliliğinin sağlanması, güvenlikle ilgili ih-
BİLGEM YTE, bilgi güvenliğini kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım ile yönetmek amacıyla başlattığı “ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kurulum çalışmalarını tamamladı. YTE, Türk Standartları Enstitüsü
tarafından yapılan belgelendirme incelemelerinden başarıyla geçti.
lallerin etkilerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle iş ka-
yıplarının mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesi. YTE,
belgesini TÜBİTAK ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tara-
fından düzenlenen “Belge TeslimTöreni”nde aldı. Törene TSE
Başkanı Hulusi Şentürk, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Abdullah Çavuşoğlu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Arif Ergin, YTE Müdürü Cemil Sağıroğlu, BGYS Yürütme
ve Yönetim ekipleri, YTE birim ve proje yöneticileri katıldı.
TSE Başkanı Hulusi Şentürk konuşmasında, başta TÜBİTAK
olmak üzere, Türkiye’nin stratejik kurumlardaki uzmanlarını,
standart geliştirme çalışma gruplarında görev almaya davet
etti.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44
Powered by FlippingBook