TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 34

34
Bülten
ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MA-
DES) tarafından, süreç kalitesini artırmak, tüm yürütücü
kuruluşlarda standardı belirlemek, karşılaşılan sorunlara
çözüm önerileri getirmek amacıyla periyodik olarak düzen-
lenen“Proje Harcamalarına İlişkin Bilgi ve Paylaşım”toplantı-
sının onuncusu Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2013 yılında 73
milyon dolarlık mühendislik ihracatı gerçekleştirdiklerini
dile getirerek, “Sürekli geliştirmeye ve inovasyona yönelik
çalışmalarımız, 100 Yıllık Ar-Ge ve üretim şirketi olma hedefi-
mize sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacak” dedi. Bugü-
ne kadar 476 patent başvurusuna sahip olan Ford Otosan,
2013 yılında 80 patent başvurusunda bulunurken 30 paten-
tinin de tescilini gerçekleştirdi. Türk Patent Enstitüsü’nün
TÜBİTAK ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle
Konya’da TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB Programları hakkında
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
TÜBİTAK’ın Ulusal Akademik Ar-Ge Proje ve burs destek-
lerini anlatan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ar-
caklıoğlu, katılımcılara güncel gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
TÜBİTAK’ın sunduğu geniş proje ve burs desteklerinden
akademisyenlerin en üst düzeyde yararlanması gerektiğine
vurgu yapan Arcaklıoğlu, yeni yürürlüğe alınan programları
katılımcılarla paylaştı.
Toplantıya TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah
Çavuşoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Faruk Keser de katıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde
TÜBİTAK Destek Programları Tanıtıldı
ARDEB, Projelerin Harcama Sürecini Anlattı
Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf üniversiteleri
ve özel kuruluşlardan, projelerin harcama süreçlerinde gö-
rev alan toplam 230 temsilci katıldı. ARDEB-MADES Müdürü
Fatih Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, AR-
DEB tarafından desteklenen projelerin harcama süreçlerine
ilişkin bilgilendirme ve sunumlar yapıldı.
2013 Yılında Ford Otosan
80 Patent Başvurusu ile Sektör Lideri Oldu
“2013 yılında En Çok Yerli Patent Başvurusu Yapan Firmalar”
sıralamasında 80 başvuru ile otomotiv sektöründe birinci,
Türkiye genel sıralamasında ise ikinci sırada yer alan Ford
Otosan, patent başvuru sahibi çalışanlarını ödüllendirdi.
Vehbi Koç Vakfı Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde
düzenlenen ödül törenine TÜBİTAK Marmara Teknokent Ge-
nel Müdürü Faruk Sakin, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, Ford Otosan yöneticileri ve çalışanları katıldı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook