TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 23

23
Girişimci Gençler Marmara
Teknokent’te Biraraya Geldi
TÜBİTAK Marmara Teknoket A.Ş.’nin öncülüğünde 07-
12 Eylül 2014 tarihleri arasında “2. Ulusal Girişimcilik
Kampı” gerçekleştirildi.
“Ulusal Girişimcilik Kampı”na, başvuru yapan üniversite 3.
ve 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencileri, mezuniyetinin
üzerinden 5 yıl geçmemiş, “Bir Fikrim Var” diyen ve bu fikri
hayata geçirme niyeti olan girişimciler arasından projeleri
uygun olanlar katılabiliyor. Bu yıl, Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen 400 den fazla proje başvurusundan 246’sı kabul
gördü. 246 başvuru arasından 30 kişi seçildi ve TÜSSİDE Te-
sislerinde 5 günlük kampa katılımları sağlandı.
Kamp boyunca gençlere başarı güdüsü, kendini
gerçekleştirme, ilişkilendirme, araştırma yetisi, ken-
dini ortaya koyma, iletişim gibi beceri ve yetenek-
ler kazandırmayı hedefleyen; girişimcilikte liderlik,
fizibilite, proje yazma, pazarlama, kamu destekleri,
maliyet analizi, pazar analizi gibi başlıklarda eğitim-
ler verildi. Eğitimlerin yanı sıra tecrübe paylaşımı,
outdoor çalışması, TÜBİTAK Enstitüleri ve sanayinden
mentörlerle yüz yüze görüşme imkanı sağlandı. Son
gün hakemlerce yapılan sunum değerlendirmeleri
sonucunda proje desteği kazanan 5 çalışmaya TÜBİ-
TAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı veya AB proje deste-
ği aldıkları takdirde, TÜBİTAK MARTEK A.Ş. tarafından proje
başı 25 bin lira, toplamda da 125 bin lira destek sağlanacak.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44
Powered by FlippingBook