TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 28

TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu, Başkan Danış-
manı Nail Candemir ile Bilim ve Toplum Daire Başkanı
Dr. Ahmet Uludağ, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep
Hasan Kalyoncu Üniversitelerinde açılması planlanan
BilimMerkezleri ile ilgili ziyaretler gerçekleştirdiler.
TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu ve beraberinde-
ki heyet, önce Hatay MKÜ yetkilileriyle Bilim Merkezi'nin
kurulacağı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Hatay
MKÜ’deki incelemelerde Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Koç, Prof. Dr. Hüseyin Gözü-
benli, Prof. Dr. Mehmet Fatih Can ve Genel Sekreter Mehmet
Salih Baldız da hazır bulundu.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr.
Hüsnü Salih Güder, MKÜ tarafından başlatılacak olan Bilim
Merkezi Projesi'nin, bugüne kadar üç büyük şehirde uygula-
maya konulduğunu ve başlanan projenin çalışmasının ilk kez
bir üniversite tarafından yürütüleceğine vurgu yaptı.
TÜBİTAK’ın bilimsel çalışmalara verdiği desteğe dikkat çe-
ken Rektör Güder, “Türkiye'nin bilimsel çalışmalarda gelişmiş
ülkeler seviyesine ulaşması ve dünya ile entegre olabilmesi
için büyük öneme sahip olan projemiz, ülkemizin bilim dün-
yasındaki ilerleyişinde dev bir adım olarak görülüyor ve so-
nuçlarının atılım niteliğinde olacağı tahmin ediliyor” değer-
lendirmesinde bulundu.
MKÜ Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Salih GÜDER, daha önce TÜ-
BİTAK ile yapılan çalışmaların ve yürütülen projelerin son de-
rece olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını kaydederek, “Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi sahip olduğu merkezi laboratu-
varıyla, gerçekleştirdiği Teknokent Projesiyle bilim dünyasın-
da hızla ilerlemektedir. Bilim Merkezi Projemiz ise uluslara-
rası üniversiteler kategorisine katılma çabalarına büyük bir
katkı sağlayacaktır” ifadelerini kulandı. TÜBİTAK ile böyle bir
çalışma içerisinde olmanın tüm üniversite için mutluluk veri-
ci olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Güder, sonuçların Türki-
ye için hayırlı olması temennilerinde bulundu.
MKÜ ile TÜBİTAK,
BilimMerkezi Çalışması İçin Buluştu
28
Bülten
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44
Powered by FlippingBook