TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 38

38
Bülten
Çölleşme ve kuraklık ile mücadele için toplumun bütün
kesimlerinin bilinçlendirilmesi amacıyla Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ortak-
laşa düzenlediği 2. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme
Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da
gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış programına Konya Valisi Muammer
Erol, UNNCD Sekretaryası Massimo Candelori, Ak Parti Konya
Milletvekili Mustafa Kabakçı, Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Orman Genel Müdürü İsmail
Üzmez, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Ali Osman Sarı, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Seyfettin Baydar, ulusal ve uluslararası alanda
uzmanlar katıldı.
Sempozyumda, TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü (YTE) bünyesinde yürütülmekte olan Havza
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS)
Projesi kapsamında oluşturulan “Türkiye Çölleşme Modeli ve
Risk Haritasının Oluşturulması” konulu çalışma anlatıldı.
KONYA’DA ULUSLARARASI
KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU
“Çölleşme ile Mücadelede Uluslararası Eğitim” kapsamın-
da Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
(HİDS) Proje Yöneticisi Hande Bilir, Proje kapsamında oluş-
turulmakta olan “Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası-
nın Oluşturulması” hakkında yapılan çalışmalarda gelinen
son nokta aktarıldı. Türkiye tarafından yapılan bu çalışmalar,
uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu’nda, Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin
Geliştirilmesi (HİDS) Projesi Kapsamında Oluşturulan “Türkiye Çölleşme Modeli” Anlatıldı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook