TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 35

35
TEYDEB, Uzaktan Eğitecek
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek alan kişileri ve projeleri değerlendiren
uzmanları, kurduğu eğitim portalı ile uzaktan eğitecek.
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEY-
DEB), programlarına ilişkin süreçlerde görev alan proje yü-
rütücüsü, hakem, izleyici, yeminli mali müşavir gibi paydaş-
ların, ilgili oldukları konular hakkında yeterli bilgiye sahip
olabilmeleri amacıyla bir eğitim portalı oluşturdu.
Animasyon ve video içerikli derslere yer verilen eğitim
portalı, Mayıs 2014 tarihinde faaliyete geçti. “Uzaktan eği-
tim” ilkesiyle hazırlanan portalda; destek kararı sonrası söz-
leşme imzalanması, dönem raporu hazırlanması, hakem ve
izleyicilik, proje yerinde inceleme rehberleri, değerlendirme
raporu rehberleri ve girişimcilik gibi konuların öne çıkan
noktalarını içeren, eş zamanlı olmayan (asenkron) dersler
yer alıyor. Portalda ayrıca TEYDEB destek programlarına iliş-
kin tanıtım sunumları, mevzuat dokümanları, haberler ve
önemli bağlantılar da bulunuyor.
Hakemlere yönelik yeni uygulama
ARBİS uygulamasında yapılan yeni düzenleme ile TEYDEB
destek programlarında hakem olmak isteyenler, bu istekle-
rini sektörel uzmanlık alanı bilgisi ile birlikte belirtebiliyorlar.
Hakem adaylarının ayrıca, eğitim portalında yer alan“Değer-
lendirme Raporu Hazırlama” ve “Firma Ziyaret Rehberi” ders-
lerini izlemiş olmaları da bekleniyor.
Proje desteklendikten sonra
TEYDEB destek programı kapsamında projesi desteklenen
firmalara yönelik hazırlanan “Destek Kararı Sonrası Süreçler”
konulu derslerde ise, sözleşme sürecinden başlayarak, dö-
nem raporu hazırlama, yeminli mali müşavire mali raporu
tasdik ettirme ve ödeme gibi aşamalar hakkında temel bil-
giler yer alıyor. Video ve animasyon olarak yer alan derslerin
metinleri de yine portalda bulunuyor.
Portalın kapsamını genişletmenin yanı sıra, yeni eğitim
içerikleri oluşturma ve senaryolaştırmayı da hedefleyen
TEYDEB, 2014 yılı içinde “Proje Önerisi Hazırlama”, “Projele-
rin Reddedilme Gerekçeleri ve Desteklenmeyen Giderler”,
“Ödeme Süreçleri”ve “Mali Rapor Hazırlanması”konularında
ayrıntılı bilgi içeren dersler hazırlıyor.
Portala erişim
Merkezi Giriş Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, sistem üzerin-
de tanımlı kullanıcı adı ve şifreleri ile egitim.teydeb.tubitak.
gov.tr adresinden eğitim portalına bağlanabiliyorlar.
PRODİS hesabı ile giriş yapan kullanıcıların, “hakem/izleyi-
ci”, “proje yürütücüsü” gibi, yalnızca PRODİS’te tanımlı yetki-
leriyle bağlantılı eğitimlere erişebilmeleri planlanıyor.
İnternet ortamında canlı seminer olanağı
Portal derslerini izleyen ve daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak
isteyenler, internet ortamında, canlı yayın akışında soru so-
rup yanıt alabilecekleri canlı seminerlere yani ‘webiner”lere
katılabilecekler.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook