TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 22

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ı makamında ziyaret etti. Ziya-
rette Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, İkili
ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk
ve Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Eylem İstem Atay
hazır bulundular.
İsveç’in Lund şehrinde temeli atılan ve 2019 yılında ta-
mamlanarak faaliyete geçmesi planlanan European Spallati-
on Source (ESS AB) hakkında bilgi veren İsveç’in Ankara Bü-
yükelçisi Lars Wahlund, Türkiye’nin de bu merkez için katkı
sağlamasını istedi. Büyükelçi Wahlund, European Spallation
İsveç Büyükelçisi Wahlund,
TÜBİTAK’ı ziyaret etti
Source için katkı sunan 17 Avrupa
ülkesinin ilgili kuruluşlarının önü-
müzdeki dönemde tekrar bir araya
gelmek için mutabakata varıldığını
da sözlerine ekledi.
TÜBİTAK ile İsveç’in muadil kuruluşla-
rı arasında ikili işbirliği kurulmasını konu-
sunda görüşlerini ve temennilerini ifa
de eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da ikili
ilişkilerin daha ileriye taşınmasının iki ülkeye de önemli kat-
kılar sağlayacağını kaydetti.
22
Bülten
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook