TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 24

24
Bülten
COSPAR'ın 2016 Bilimsel Kongresi İstanbul'da
1996 yılından bu yana COSPAR'a üye olan Türkiye, komi-
tenin iki yılda bir düzenlediği uluslararası bilimsel kongreye
ev sahipliği yapacak. 30 Temmuz-7 Ağustos 2016 tarihleri
arasında İstanbul’da düzenlenecek kongre için hazırlıklar
başladı. Bu kapsamda, COSPAR 2016’nın organizasyon komi-
tesinde yer alan TÜBİTAK heyeti, 2-9 Ağustos’ta Moskova'da
düzenlenen 40. Bilimsel Kongre’ye katıldı. TÜBİTAK Başkanlık
ve TÜBİTAK UZAY yetkililerinden oluşan heyet, hem kong-
re organizasyonu hakkında bilgi sahibi oldu hem de İstan-
bul’da düzenlenecek etkinlik ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde
bulundu. TÜBİTAK UZAY Müdürü Dr. Lokman Kuzu başkan-
lığındaki heyet, COSPAR yetkilileri ve Moskova'daki organi-
zasyonu gerçekleştiren yerel organizasyon komitesi ile gö-
rüşmeler yaptı.
Türkiye’nin COSPAR'ın 41. Bilimsel Kongresi'ne ev sahip-
liği yapacak olması nedeniyle Moskova Büyükelçisi Aydın
Adnan Sezgin'in davetiyle de bir resepsiyon gerçekleştirildi.
COSPAR'ın eski ve yeni başkanı ile COSPAR 2014’ün ev sahibi
Moskova Devlet Üniversitesi'nden yetkililerle birlikte Türki-
ye’den kongreye katılan bilim insanları, resepsiyonda bir ara-
ya geldi.
TÜBİTAK’ın organize edeceği 41. COSPAR Bilimsel Kong-
resi, 14-23 Temmuz 2012’de Hindistan'ın Mysore şehrinde
gerçekleşen konsey toplantısındaki oylamada Türkiye’ye ve-
rilmişti.
Uzay Araştırma Komitesi (COSPAR) tarafından düzenlenen 41. COSPAR Bilimsel Kongresi,
30 Temmuz-7 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...36
Powered by FlippingBook