TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 33

33
Türkiye İçin Bir Model
Sel Erken Uyarı Sistemi
Son yıllarda Türkiye’de daha önce görülmemiş ölçekte sel
felaketleri yaşandı. İklim konusunda çalışan bilim insanları
Dünya genelinde bu tür felaketlerin hem sayısının hem de
özellikle şiddetinin artacağını tahmin ediyor. Elbette bilim-
sel yaklaşım bu konuda da insanoğlunun en büyük yardım-
cısı. En gelişmiş ve etkinsel uyarı sistemleri nelerdir? Örneğin
ABD’de her yıl sellerin görüldüğü bölgelerde ne tür sistem-
ler kullanılıyor? Bu yazımız için böyle bir sistemin mimarla-
rından Türk bilim insanı İbrahim Demir ile konuştuk.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36
Powered by FlippingBook