TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 14

RASAT’ın Türkiye Haritası İnternette
TÜBİTAK UZAY, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlattığı
Geoportal Projesi kapsamında gözlem uydularından elde
edilen görüntülerin internet ortamında paylaşılabilmesi
için GEZGİN portalını geliştirdi. RASAT uydusundan indirilen
ham görüntüler geometrik ve radyometrik düzeltmelerin
ardından koordinatlandırma işlemleri yapılarak güncel gö-
rüntüler GEZGİN portalına aktarılıyor.
Kamu kuruluşları ve üniversiteler gov.tr, edu.tr, pol.tr, tsk.
tr, k12.tr, bel.tr uzantılı e-posta adresleri ile GEZGİN portaline
üye olabiliyor ve 18 Ağustos 2014 tarihinden itibaren www.
gezgin.gov.tr adresinden tüm görüntülere ücretsiz olarak
ulaşabiliyorlar.
Kamu Kurumu ve Üniversite
RASAT Görüntülerini Kullanıyor
RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme,
tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanı-
lıyor. Daha önce yabancı uydulardan alınan uydu görüntü-
lerinin RASAT ile yerli olarak karşılanması amacıyla TÜBİTAK
UZAY, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile çalış-
malar yapıyor. Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Baş-
kanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik
ve Arama Kurumu olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve
kuruluşuna uydu görüntüsü sağlanıyor. Düzenli olarak gö-
rüntü sağlanan bu kurumların yanı sıra farklı kamu kurumu
ve üniversite ile onlarca özel sektör kuruluşunun da uydu
görüntüsü talepleri karşılandı.
Kamu kuruluşları ve üniversiteler, GEZGİN Portalı'na üye
olabilecek ve "
adresinden tüm görün-
tülere ücretsiz ulaşabilecek.
14
Bülten
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...36
Powered by FlippingBook