TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 22

E-atık
Geri Dönüşüm Tesisi Kuruldu
TÜBİTAK destekli projeyle elektronik geri dönüşümtesisi kuruldu. Kocaeli’de kurulan
tesiste yılda 5 bin ton elektronik atık geri dönüştürülecek.
22
Bülten
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...36
Powered by FlippingBook