TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 17

Gedemenli ve Emirhan Doğan bronz madalya kazandı. Yarış-
manın birincisi, toplamda 490 puan toplayan Bulgar öğrenci
Hristo Venev oldu.
Balkan Bilgisayar Olimpiyatı lise çağındaki yetenekli öğ-
rencileri informatik alanında çalışmalar yapmaya özendir-
mek amacıyla 22 yıldır düzenleniyor.
Yarışmalarda derece alan öğrenciler, Balkan Olimpiyatla-
rı’nda kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeyle sonraki yıl-
larda Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları’na hazırlanıyor.
Bu öğrenciler, Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda derece
almaları durumunda ise 20.000 TL’yi bulan para ödülleri, il-
gili alanlarda Devlet Üniversitelerine sınavsız geçiş hakkı ve
temel bilimlerde lisans eğitimlerine devam etmeleri duru-
munda aylık 2.000 TL burs gibi imkânları kazanıyor.
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...36
Powered by FlippingBook