TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 18

18
Bülten
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve beraberin-
deki heyet, Polonyalı muadil kuruluş Ulusal Ar-Ge Merkezi’ni
(NCRD) ziyaret etti. TÜBİTAK ve NCRD yetkililerinin katıldığı
toplantıda, kurumların çalışma alan ve ilkelerinin tanıtıldığı
sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında iki ülke arasın-
da aktif işbirliğinin başlatılmasına zemin hazırlayacak olan
TÜBİTAK ile Polonya
Ulusal Ar-Ge Merkezi Arasında İşbirliği
işbirliği protokolü imzalandı. Ortak araştırma geliştirme pro-
jeleri için ilk çağrının önümüzdeki yıl başında açılması bek-
leniyor.
TÜBİTAK heyeti, Polonya ziyareti kapsamında Türkiye’deki
benzerlerine örnek teşkil eden Kopernik Bilim Merkezi’nde
de incelemelerde bulundu.
TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Ar-Ge Merkezi (NCRD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36
Powered by FlippingBook