TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 29

29
Türkiye’nin En Büyük Gemi İnşa Vinçleri
TEYDEB Desteğiyle Yerli Olarak Üretiliyor
“1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”
kapsamında desteklenen, “Karşı Ağırlıksız Rayda Yürüyen
Döner Bomlu Vinç Tasarımı” ile Dünya’da bir ilk gerçekleşti-
ren PAK Ar-Ge, vinçlerdeki karşı ağırlık sistemini kaldırarak,
dörtte bir maliyet ve ağırlıkta gemi havuz vinçleri geliştirdi.
Patent başvurusu yapılan bu vinçlere elektronik kanca sevi-
yesi sabitleme sistemi de eklenirken, “1501 TÜBİTAK Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile bu vinçler ağır or-
tam ve işletme şartlarına dayanıklı hale getirildiler.
1507 Programıyla desteklenen bir diğer PAK Ar-Ge faali-
yeti ile Dünya’da ilk olarak, vinçler ve otomasyon sistemleri,
cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlarla kontrol edilebilir
hale getirildi. PAK Ar-Ge, yine 1507 Projesi kapsamında, vinç-
lerdeki kanca salınımını önlemek üzere, iki tekerlek üzerinde
dengede durabilen robot fikrinden yola çıkarak bir kontrol
sistemi üzerinde çalışıyor. Sanal Gerçeklik Simülatörleri, Ro-
botik Kontrol, Görüntü İşleme Çalışmaları
Vinç projeleri yanında sanal gerçeklik simülatörleri, ro-
TÜBİTAK Marmara Teknokent’in desteklediği firmalar arasında yer alan PAK Ar-Ge, Türkiye’nin en büyük gemi
inşa vinçlerini tamamen yerli olarak tasarlayıp imal ediyor. 2004 yılında, kaldırma makineleri konusunda Ar-
Ge faaliyetleri yürütmek üzere kurulan PAK Ar-Ge, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve TEYDEB destekleriyle, Dün-
ya’da da ilk olan pek çok proje geliştirdi.
botik kontrol ve görüntü işleme konularında da çalışmalar
yapan PAK Ar-Ge, Bakü Hazar Denizi’ndeki petrol platformla-
rında kullanılacak olan vinçleri tasarlayıp imal etti. Bu vinçler
için geliştirilen operatör simülatörü, cep telefonu aracılığıyla
uydudan kontrol edilebiliyor.
Tenis topu toplama robotu da geliştiren PAK Ar-Ge’nin,
TÜBİTAK SAGE ile yaptığı görüşmelerde, bu yöntemin e ma-
yın toplama alanında kullanılabileceği de bildirildi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook