TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 27

27
Kanada Uluslararası
Kraliyet Akademisi’nden
TÜBİTAK’a Ziyaret
Kanada Uluslararası Kraliyet Akademisi (Royal College Ca-
nada International) Başkan ve CEO’su Dr. Andrew Padmos,
TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Türkiye’nin bilim ve teknoloji sistemi
ile TÜBİTAK’ın bu sistemdeki yerinin ve uluslararası işbir-
liklerinin anlatıldığı bir sunumun yapıldığı görüşmede, Dr.
Padmos, Türkiye ve Kanada’nın stratejik ortaklıklar kurması
gerektiğini, bu bağlamda özellikle sağlık alanının önemli ol-
duğunu belirtti.
Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu’nun da katıldığı görüşme-
de, Türkiye’deki sağlık araştırmaları ve sağlık alanında ulusla-
rarası işbirlikleri hakkında bilgi verildi.
Dr. Padmos, ikili işbirlikleri kapsamında sağlık konferans-
ları düzenlenmesinin faydalı olabileceğini, Türkiye ve Ka-
nada’ya ek olarak, örneğin Körfez ülkelerinden üçüncü bir
devletin de katılımıyla üçlü bir işbirliği mekanizması kurula-
bileceğini belirtti.
MAM’ın Zırhları
Patlama Testinden Başarıyla Geçti
“Patlama Etkisine Karşı Korumalı
Zırh Geliştirilmesi Projesi”kapsamında,
Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Tek-
noloji Dairesi Başkanlığı heyeti ve pro-
je izleyici hakemlerinin de katılımıyla,
TÜBİTAK MAMMalzeme Enstitüsü’nde,
zırh sistemlerinin son ölçümleri yapıl-
dı. Zırh sistemleri, patlama testinden
başarıyla geçti.
Marmara
Teknokent’te ‘sinerji’ etkinliği
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. tarafından teknokent
firmaları arasında sinerji oluşturmak amacıyla “Coffee Talk”
etkinliği düzenleniyor. Benzer alanlarda çalışan firmaları bir
araya getiren etkinlik, düşünce ve tecrübelerin paylaşılması
yoluyla ortak fikir ve projeler üretmek için uygun zemin ha-
zırlıyor. Katılan firma temsilcileri tarafından memnuniyetle
karşılanan “Coffe Talk” önümüzdeki aylarda da devam ede-
cek.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook