TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 34

Soyut Yüzeylerin
İnatçı Kâşifi MaryamMirzakhani
Çocukken her gece hayalindeki harika ve başarılı bir
kızla ilgili hikâyeler yaratan Maryam Mirzakhani bugün
37 yaşında ve Stanford Üniversitesi’nde bir matematik
profesörü.
Düşlerinin kahramanı olan o kız bazen belediye başkanı
olur, bazen de dünyayı dolaşırmış.
Mirzakhani’nin zihni hâlâ karmaşık hikâyelerle dolu ve
azmi hiç azalmamış.
Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields Madalyası’na
layık görülen ilk kadın araştırmacı
olmanın gururunu yaşıyor. Matematiğin kadın yüzü ol-
mak gibi bir arzusu yok.
Gelecekte daha pek çok kadının Fields Madalyası alaca-
ğına inanıyor.
Yapıştırıcı Dünyasının
“Süper”i SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICILAR
Bilim ve Teknik Dergisi’nde Bu Ay...
Ameliyat yaralarının kapatılmasından uçak tamiratına
kadar pek çok farklı alanda kullanılan yapıştırıcılar aslında
günlük hayatımızın da ayrılmaz bir parçası.
Bu yapıştırıcıların en kuvvetli ve en çok kulla-
nılanlarının başında siyanoakrilat yapıştırıcılar
geliyor. Kuvvetli ve hızlı etkisini daha iyi ifa-
de etmek amacıyla süper yapıştırıcı (super glue) tanımıyla
piyasaya sürülen bu ürünler dünyada genellikle “anında
yapıştırıcı” olarak da bilinirken Türkiye’de daha çok
“Japon yapıştırıcı” olarak bilinir, üstelik bir Japon
buluşu olmamasına rağmen.
34
Bülten
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36
Powered by FlippingBook