TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 30

30
Bülten
ULAKBİM Pardus
2014 Çalıştayı Gerçekleştirildi
Farklı uzmanlık alanlarından konuşmacıların yer aldığı çalıştayda, TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, ULAKBİM Müdür Vekili Hay-
rettin Bucak, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül ve
MSB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Albay Bülent Ayyıldız konuşmacılar ara-
sındaydı.
TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Vekili Hayrettin Bucak'ın konuşması ile başlayan
çalıştayda, Bucak, çalıştayın amacının kamunun ihtiyacı olan yazılımlara veri-
lecek TÜBİTAK teşviklerinin netleştirilmesi ve Pardus’un şekillendirilmesinde
ilgili kamu kurumları ile istişare yapılması olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu ise konuşmasında Pardus’un, Kalkın-
ma Bakanlığı’nın eş güdümüyle yürütülen ve oldukça önem verilen bir proje
olduğunu belirterek, Pardus’un kaynakların yurt içinde kalması bağlamında
kritik ve ihtiyaç duyulan yeteneklere sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ça-
vuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: ‘Pardus ile ilgili yaptığımız çalışma-
larda, ekosistemi kendiliğinden oluşturabilecek en birincil güç olan kamuyu
hedefledik. Çünkü kamunun bir işin arkasında olması, bir işi ivmelendirmesi,
lokomotif görevi görmesi o alanda çok daha rahat bir şekilde ilerlemenizi
sağlıyor.” diyerek, Pardus'un kamudaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğine
dikkat çekti.
Konuşmasında Pardus'un kamu için ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bir sis-
tem olduğunu belirten Alb.Bülent Ayyıldız, ”Bundan sonra bizim MSB olarak
Pardus işletim sisteminde çalışmalarımız aynı hızda devam edecek. Bugün
için biz ve belki bazı kurumlarımız kullanıyor, ama eğer her bir bakanlık al-
dıktan sonra diğerine takdim ederek süreç devam ederse belki 3 yıl, belki 5
yılda Pardus’un kamu kurumlarındaki kullanımının en iyi noktaya gelmesini
sağlayacak” sözleriyle kamu yöneticilerini Pardus göçüne davet etti.
Doç.Dr. Mustafa Akgül ise Pardus’un kamu kurumlarındaki kullanımının
artırılmasına yönelik konuşmasında, göç işleminin bir süreç olduğunu belir-
PARDUS 20
14
20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDU
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, kamu kurumlarının özgür
yazılıma bakış açısı ve Pardus’un kamu kurumlarında kullanımının ele alınmasına yönelik Pardus
2014 çalıştayı düzenlendi.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook