TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 31

terek, sunuculardan başlayarak, ardından tarayıcı, ofis ve masaüstüne geç-
menin daha mantıklı olacağına değindi. Yazılım geliştirme konusunda yıllık
çalıştaylar ve seminerler yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Akgül,
ekosistemi yeni gelişmelerden haberdar etmenin, tecrübeleri paylaşmanın
önemini belirterek, bütün paydaşları içeren bir konsey kurulmasının gerek-
liliğini belirtti.
Pardus Proje Yürütücüsü Abdullah Erol ise “Projelerimizi sizin için geliş-
tiriyoruz. Sizlerden isteğimiz bağımlılıklarınızı artırmayın. Donanım satın
alıyorsanız açık kaynak kodlu sistemlerde çalışır olsun. Yeni başlayacak
projelerde açık kaynaklı yazılımlarla başlayın. Mevcut ürünlerinizde tarayı-
cı bağımsızlığı koşulunu arayın. Bizleri aramaktan ve sormaktan lütfen çe-
kinmeyin. Bu hareketin öncüsü olun. Ülke teknoloji tarihinde yerinizi alın”
diyerek TÜBİTAK’ın açık kaynak yazılıma her zaman destek vermeye açık
olduğunu belirtti. Erol ayrıca, önümüzdeki aylarda firma çalıştayları yapı-
lacağını duyurdu.
Çalıştay, Pardus eğitmeni Şenol Aldıbaş ile Hakan Bayındır ve Mehmet
Mutlu Çekiç’in Pardus alt projeleri olan Lider-Ahenk ve EnGerek sunumları
ile Topluluk Temsilcisi Mustafa Aslan’ın konuşmasıyla devam etti. Çalıştay
kapsamında, son olarak, kamu açık kaynaklı yazılım ihtiyaçlarının belirlen-
mesine yönelik bir panel gerçekleştirildi ve panel katılımcılarına katkıların-
dan dolayı TEMA Vakfı ağaç dikim sertifikaları takdim edildi.
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDUS 20
14
PARDU
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook