TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 19

19
TÜBİTAK’tan
Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursları
TÜBİTAK, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal
Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında, doktora ve doktora sonrası için yapılacak yurtdışı
araştırmalarını destekliyor.
TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı 2014
yılı 2. dönem için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre dok-
tora öğrencileri 1 – 30 Eylül 2014 tarihlerinde, doktoralarını
tamamlayanlar ise 27 Ağustos – 29 Eylül 2014 tarihlerinde
başvuru yapabilecekler.
Doktora Sırası Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları
Doktora Sırası Program kapsamında aylık burs miktarı, Av-
rupa ülkeleri için en fazla 1.400 Avro, diğer ülkeler için en
fazla 1.800 Amerikan doları olarak belirlendi. 12 ay boyunca
devam edecek olan bursun ödemeleri, üçer aylık dönemler-
de bursiyerin bildirdiği yurt içi veya yurt dışındaki bir banka
hesabına yatırılacak. Program dâhilinde bursiyerin yurtdışı
gidiş-dönüş yol giderleri de TÜBİTAK tarafından karşılana-
cak. Ayrıca bursiyerlerin Türkiye’deki danışmanlarına da 2
bin TL’yi aşmamak üzere 1.000 TL/öğrenci Danışman Koordi-
natör ücreti ödenecek.
Doktora Sonrası Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları
Doktora Sonrası Program kapsamında aylık burs miktarı
ise Avrupa ülkeleri için en fazla 1.900 Avro, diğer ülkeler için
en fazla 2 bin 500 Amerikan doları olarak belirlendi. Bu prog-
ram kapsamında da ödemeler ve ödeme takvimi aynı iken
farklı olarak bursiyerlerin eşleri için de yurtdışı gidiş-dönüş
yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.
İnternet Üzerinden Başvuru
Başvurular internet üzerinden
.
tr adresinden yapılabilecek. Başvuruda bulunan bursiyerle-
rin hak kazanıp kazanmama durumu, konunun uzmanların-
dan oluşturulan panel/danışman görüşleri alınarak TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu tarafından ele alındıktan sonra TÜBİTAK
Başkanlık onayı ile kesinleşecek.
Değerlendirme ölçütleri
TÜBİTAK BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kuruluş
yapılan başvuruları değerlendirirken; adayın bilimsel yet-
kinliği, araştırma önerisinin bilimsel veya teknolojik değeri,
başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi,
adayın gideceği yerin bilimsel ve/veya teknolojik değeri kri-
terlerini dikkate alacak.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...36
Powered by FlippingBook