TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 13

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
13
Savunma Sanayii Müsteşarlığında, mikro entegre
devrelerin tasarım ve üretim teknolojilerinin gelişti-
rilmesi amacıyla ASELSAN, TÜBİTAK BİLGEMveMKR-IC
arasında SiGE Kütüphane Projesinin sözleşmesi imza-
landı.
S
avunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, mikro entegre
devrelerin önümüzdeki dönemde yurt içinde de üretile-
bileceğini söyledi. Bayar, burada yaptığı konuşmada, proje-
nin hayata geçirilmesiyle tasarımı yapılan devrelerin üreti-
minin de yurt içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Teknolojik gelişmelerin devam edeceğini belirten Bayar,
"Bunları geliştirmeye devamedeceğiz. Burada teknolojik de-
rinliğin çok uç noktalarından bahsediyoruz. Bunu yaparsak
büyük sistemlerimizin kritik bağımlılığını ortadan kaldırırız.
Yurt dışına bağımlı olmayan ileri teknoloji askeri projeleri
üretebileceğiz" diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, projenin stra-
tejik açıdan önemli olduğunu söyledi. Savunma alanında
kritik teknolojilere sahip olunmasının önemine değinen Al-
tunbaşak, şunları kaydetti: "Bu, kritik bir teknoloji. Bu 0,25
mikron iyi bir başlangıç noktası. Burada kalmamalı, onun
için şu ana kadar yapılan yatırımlar güzel bir baz oluşturu-
yor. Artık Türkiye'nin yeni nesil 'üretim evlerine' ihtiyacı var.
TÜBİTAK bu konuda ön hazırlık yapıyor."
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman da projenin
teknolojik açıdan dönüm noktası niteliğinde olduğunu söy-
ledi.
Türkiye'de Ar-Ge'nin daha fazla desteklenmesi gerektiğini
belirten Ergeneman, yapılacak yatırımın önemli olduğunu,
başarılı olmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. Konuş-
maların ardından 46 ayda tamamlanması öngörülen projeye
ilişkin imzalar atıldı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook