TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 5

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
5
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, YÖK Baş-
kanı Gökhan Çetinsaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, davetliler ve
ödül alan bilim insanlarının aileleri katıldı.
TÜBİTAK Ödül Geleneği filminin gösterimi ile başlayan törende, Bilim Ödülü
sahibi Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu ve Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, Özel Ödül sahibi
Prof. Dr. Yusuf Altıntaş ve Prof. Dr. M. Utku Ünver birer konuşma yaptı.
TÜBİTAK Tanıtım Filmi gösteriminden sonra da, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuşmasını ger-
çekleştirdi.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook