TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 21

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
21
destek oluyor. 1512 Programının 2013 çağrısı kapsamında;
ilk aşamaya 1.220 iş fikri başvurusu alındı. 377 girişimcinin
başvurduğu ikinci aşamada ise 128 girişimci firma kurdu.
KOBİ’ler Ar-Ge’ye yöneliyor
Destek programlarına başvuran KOBİ’lerin sayısında son
yıllarda büyük artış gerçekleşti. 2013 yılında proje başvurusu
yapan KOBİ’ler sayısı 2012 yılına göre yüzde 17 arttı. “1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”na yapılan başvuru-
lar ise 2013 yılında en yüksek değere ulaştı. Bir önceki yıla
göre yüzde 24 artış gözlemlendi.
TEYDEB destekleri anlatıldı
TEYDEB Destek Programlarının tanıtımı kapsamında 2013
yılında 41 farklı ilde Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret Odası,
Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Teknopark ve Kalkınma
Ajansları’nda toplam 170 etkinlik düzenlendi. TEYDEB’den
destek alan, başvuruda bulunan ve süreçlere önceden baş-
vuruda bulunmamış 37 firmaya ziyaret düzenlendi. TEYDEB
genel broşürü ve açılan yeni çağrı kapsamında tasarlanan
1511 Programı broşürü 61 bin adet basılarak dağıtıldı. Yak-
laşık 5 bin kişinin katıldığı 87 webiner yapıldı. Bunun dışın-
da İstanbul Ticaret Odası ve Kalkınma Ajansları personeline
yönelik webinerler düzenlenerek TEYDEB süreçleri hakkında
bilgiler verildi.
TEYDEB Eğitim Portalı kapsamında; firmalar, hakem izle-
yiciler ve TEYDEB uzmanlarının yararlanabileceği 4 temel
konuda eğitim içerikleri oluşturuldu. Ham içeriklerin ya-
zılı ve sözlü olarak iletilmesi ve oluşturulan senaryoların
her aşamada kontrol edilerek düzenlenmesi eğitim grubu
tarafından gerçekleştirildi. Destek kararı sonrası süreçler,
hakem ve izleyici yerinde ziyaret rehberi, hakem ve izleyici
değerlendirme raporu hazırlama ve hakem adayı belirleme
ilkeleri ana konuları dışında TEYDEB destek programları için
üretilen tanıtım sunumları da hazırlanarak, aynı portal içine
yüklendi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48
Powered by FlippingBook