TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 14

14
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Necati Demir
Türkiye’nin akademik alandaki Ar-Ge faaliyetlerini
yürüten TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Baş-
kanlığı’na (ARDEB) önerilen proje sayısı son 2 yılda
rekor sayıda arttı. 2013’de bir önceki yıla göre yüzde
26 artış gösteren proje sayısı 7 bin 813’e ulaştı.
Ülkemizdeki Ar-Ge kapasitesini artırmak amacıyla çalış-
malarını sürdüren ARDEB, 8 farklı araştırma programıyla aka-
demisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacıların
projelerine geri ödemesiz destek veriyor. Türkiye’nin önce-
likli alanlarındaki Ar-Ge projelerini destekleyen ARDEB, baş-
langıç projelerine, ulusal çaptaki yeni fikir ve ürünlere, genç
araştırmacıların kariyerlerini geliştirme amaçlı projelerine de
önemli destek imkanları sunuyor.
ARDEB’in yürüttüğü destek programları hakkında bilgi ve-
ren TÜBİTAK BaşkanYardımcısı Doç. Dr. M. Necati Demir, yeni
destek programları, tanıtım faaliyetleri ve süreçlerde yapılan
iyileştirmelerin etkisiyle son yıllarda proje başvuru sayı-
sında önemli bir artış gerçekleştiğini açıkladı. 2003 yılında
ARDEB’e 867 proje önerildiğini hatırlatan Demir, “Bu yıl sayı
yaklaşık 10 kat artarak 7 bin 813’e yükseldi. Özellikle son iki
yılda rekor sayıda başvuru geldi. 2013’de ARDEB’ e önerilen
proje sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdi. 2012
yılında da yine benzer bir artış oranı gerçekleşmişti. Asıl
önemli olan gelişme ise, Türkiye’nin neredeyse tamamından
akademik proje başvuruları almaya başladık. Bu Ar-Ge kül-
türünün son dönemde ülke genelinde yayılması açısından
büyük önem arz ediyor. Her yıl proje başvuru sayısında yüz-
de 25’lik artış sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.
ARDEB’e 2013’de
Rekor Sayıda Proje Başvurusu Geldi
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook