TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 10

10
Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması ve bilgiye dayalı
geliştirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunul-
ması için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) tarafından geçen yıl ilk kez 1513 Tekno-
loji Transfer Ofisleri Destekleme Programı başlatıldı.
Program kapsamında geçen yıl 10 üniversiteye destek
vermeye başlayan TÜBİTAK’ın 2014 yılından itibaren destek
vereceği üniversiteler açıklandı. Hibe desteği almak için TÜ-
BİTAK’a 36 üniversite adına başvuruda bulunuldu. Yapılan
değerlendirmenin ardından destek verilecek üniversiteler
açıklandı: Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversite-
si, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uludağ
Üniversitesi.
Desteklenecek TTO’lara TÜBİTAK tarafından yıllık 1 Milyon
TL’ye kadar hibe desteği verilecek. Her yıl yapılacak değer-
lendirmeler ile destek süresi 10 yıla kadar uzatılabilecek.
Destek kapsamında; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve
konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım gider-
leri, hizmet alımı, toplantı, organizasyon giderleri, yeminli
mali müşavirlik ücretleri ve genel giderler karşılanacak.
10 Üniversiteye Teknoloji Transfer Ofisi Desteği
TÜBİTAK, üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) güçlendirilmesi ve yenilerinin
kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 10 üniversiteye daha yıllık 1milyon liraya kadar hibe desteği verecek.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook