TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 17

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
17
2013’de iki yeni destek programı
Bu sene içerisinde ulusal destek programlarına ilave ola-
rak, 1005 ve 3001 kodlarıyla iki yeni destek programı daha
yürürlüğe girdi.
1005 “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek
Programı” ile dışa bağımlılığı azaltacak katma değeri yüksek
ürünler geliştirilmesine yönelik fikirlerin desteklenmesini
amaçladıklarını belirten Demir, kısa tanıtım süresine rağmen
2013-2 döneminde bu destek programına 80 proje önerisi
geldiğini belirtti.
TÜBİTAK olarak ülkemizdeki Ar Ge kapasitesini artırmak
amacıyla da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demir,
daha fazla sayıda öğretim üyesinin araştırma alanına çeki-
lebilmesi amacıyla oluşturulan ve sadece daha önce ARDEB
projesi yürütmemiş araştırmacıların başvuru yapabildikleri,
bir diğer destek programı olan 3001 “Başlangıç Ar-Ge Proje-
leri Destekleme Programı”na olan ilginin yoğun olduğunun
altını çizerek son 4 ay içerisinde 332 proje başvurusu gerçek-
leştiğini ifade etti.
Demir, geçen sene uygulamaya alınan 1003 “Öncelikli
Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında
da bu sene içerisinde 31 çağrı başlığında 1.364 proje baş-
vurusu alındığı ve bundan sonra da araştırıcılarımızın hedef
odaklı büyük bütçeli projelerinin artan oranda desteklen-
mesine devam edileceğinin müjdesini verdi.
Proje Performans Ödülü uygulamaya konuldu
Doç. Dr. Demir, 2013 senesi içerisinde uygulamaya ko-
nan en önemli mekanizmalardan birisinin Proje Performans
Ödülü (PPÖ) olduğunu aktardı. Bu ödül ile sonuç odaklı, yük-
sek çıktılı projelerin hedeflendiğini ve başarılı bilim insanla-
rının teşvik ikramiyelerine ek olarak ayrıca ödüllendirilece-
ğini belirtti. PPÖ ile projelerin çıktılarının belli bir algoritma
dahilinde hesaplanarak araştırmacıların bitirdikleri projeler
için 100 bin TL’ye kadar ödül alabilmelerinin mümkün olabi-
leceğini belirten Demir, bu ödüle hak kazanan araştırmacıla-
ra ilk ödemelerinin yapıldığını söyledi.
ARDEB Forum Portalı hizmete açıldı
Bu sene içerisinde gerçekleşen yeni bir hizmet süreci
olarak, ARDEB ile ilgili her türlü fikrin tartışılacağı, yaşanan
süreçlerle ilgili bilgi ve deneyim alışverişinin yapılabileceği
forum platformu kuruldu. Bu platforma ARDEB’le birlikte,
BİDEB, TEYDEB, BİTO ve UİDB de dahil edildi. ARDEB-ETAP
tarafından yönetilen forum portalına 23 Aralık 2013 itibari
ile 7 bin 700 üye, 355 konu başlığında 1670 mesaj gönderdi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook