TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 20

20
2013’de 380 Milyon TL’lik hibe desteği
TEYDEB’in proje başvuru sayısı son 10 yılda yaklaşık 8 kat
arttı. 2013 yılında ise, proje başvuru sayısı bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 13 artarak 3 bin 200’e ulaştı. Destek-
lenen projeler çerçevesinde ödenen hibe destek tutarı da
2013 yılında 380 Milyon TL olarak gerçekleşti.
1511 Programına 314 başvuru alındı
İlk kez 2012 yılında başlatılan 1511 Destek Programı ile ül-
kemizde ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge yapan sanayi kuru-
luşlarına hibe desteği veriliyor. Özel sektörün büyük ilgi gös-
terdiği program kapsamında sağlık konusu öncelikli alanlar
içine alındı. 2013 yılında Teknolojik Yol Haritası (TYH) temel
alınarak, ikinci çağrı döneminde ‘Enerji’ öncelikli alanında
‘Enerji Verimliliği’ konusunda 8, ‘Bilgi ve İletişimTeknolojileri’
öncelikli alanında ‘Mobil İletişim Teknolojileri’ konusunda 8
ve ‘Sağlık’ öncelikli alanında ‘Biyomedikal Ekipmanlar’, ‘Aşı’,
‘Tanı Kitleri’ ve ‘Biyomalzemeler’ konularında da 18 çağrıya
çıkıldı. 2013’te açılan 34 çağrı aralık ayı itibariyle kapandı ve
toplamda 314 başvuru alındı.
Girişimcilerin fikirleri ticari değeri yüksek ürünlere
dönüşecek
1512 Programıyla girişimcilerin iş fikirlerini kuracakları
firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmete dönüştü-
rebilmeleri için TEYDEB, özel sektör kuruluşlarıyla bir araya
gelerek, “1512-B Özel Sektör ile Ortak Girişimcilik Destek
Çağrısı”na çıktı. Bu çağrıyla; 1512 kaynaklı firmaların pazarda
yer alma ve yaşama şansını artırma, öncelikli alanlara odak-
lanma, özel sektörün girişimcilik desteği vermesine aracılık
yapılması ve katkı sağlanması amaçlanıyor.
128 girişimci firma kurdu
“1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı" ile bireysel fi-
kirlerin ticarileşmesine öncü olan TEYDEB, çıktığı çağrılarla
girişimcilerin iş fikirlerinin firma ve ürüne dönüştürmelerine
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook