TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 22

BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü
(SGE)
Üniversitelerarası Siber
Güvenlik Yarışması
TÜBİTAK, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanındaki teknik yeterlilik ve kabiliyetlerinin
artırılması amacıyla bu yıl ilk kez ‘Siber Güvenlik Yarışması’ düzenledi.
Ünivers i teleraras ı Siber
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48
Powered by FlippingBook