TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 9

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
9
Prof. Altunbaşak: İnovasyon ekosistemini
oluşturmalıyız
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da, 21. yüzyı-
la Türkiye'nin adının yazdırılması için inovasyon ekosistemi
oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. Altunbaşak, şunları
söyledi: "Bizi bugünlerden geleceğe taşıyacak olan inovas-
yon ekosistemimizin aktörlerinin profiline bakarsak, karşı-
mıza, yaratıcı, kalıplar dışında düşünebilen, etkili iletişim ku-
rabilen, bilgiyi yorumlayarak rasyonel sonuçlar çıkarabilen,
girişimci ruha sahip, araştırmacı, bilişim teknolojilerini en iyi
şekilde kullanan bireyler çıkıyor. TÜBİTAK olarak üzerimize
düşen görevi yerine getirmek için, geleceğin bu nitelikle-
re sahip bilim insanlarını yetiştirebilmek için TÜBİTAK Bilim
Okulları kurma hazırlıkları içerisindeyiz.” Prof. Dr. Altunba-
şak, bilimsel çalışmaların hemen yarın geleceği değiştirme-
yeceğini ancak uzun vadede hem günlük hayatı hem de
toplumun refah düzeyini inovasyon sistemi ve eğitimin be-
lirleyeceğini kaydetti.
versitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler ve Yrd. Doç. Dr.
Coşkun Kocabaş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Selçuk Aktürk, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seda Keskin
Avcı, ODTÜ’den Doç. Dr. Haluk Külah, Akdeniz Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Münire Erman Akar ve Atatürk Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Zekai Halıcı layık görüldü. TÜBİTAK-TWAS
Teşvik Ödülü’nü de Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Turgay Ünver aldı. Bilim ve Özel Ödül alan bilim insan-
larına altın plaket ve ödül beratı, Teşvik Ödülü alanlara ise
gümüş plaket ve ödül beratı verildi. Bilim Ödülü’ne layık gö-
rülen bilim insanlarına ayrıca araştırma desteği de verilecek.
Ödül takdimi sonrasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın
da katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Ödül töreni resepsi-
yon ile son buldu.
Prof. Dr. Yük. Müh. Yusuf Altıntaş (Özel Ödül)
Prof. Dr. M. Utku Ünver (Özel Ödül)
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook