TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 8

8
Bakan Ergün: Ar-Ge harcamalarının
payı yüzde 17 arttı
Ödül alan bilim insanlarını kutlayan Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nihat Ergün, törende yaptığı konuşmada,
Türkiye'deki akademisyenlerin ve bilim insanlarının bugün
ulaştıkları seviyeye ne kadar zor şartlar altında geldiklerini
herkesin bildiğini söyledi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da Ar-Ge
harcamalarının payında yüzde 17'lik artış yaşandığını, 10 yıl
önce 0,44 olan payın 0,92 seviyesine geldiğini ifade eden Ba-
kan Ergün, şunları söyledi: “10 yıl sonra 2 trilyon dolarlık milli
gelirin yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırmak istiyoruz.
60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yapan, bunun üçte ikisini
özel sektörün, üçte birini kamunun yaptığı bir Türkiye inşa
etmek istiyoruz" Hükümet olarak bilime, bilgiye, öğrenmeye
adanmış hayatların yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran
Ergün, "İnşallah millet olarak yakında, artık değişik alanlarda
Nobel Ödülü alan akademisyen ve bilim adamlarına da sa-
hip olacağız.” dedi.
Ödülleri cumhurbaşkanı gül takdim etti
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül, ödülleri sa-
hiplerine takdim etti. Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime
uluslararası düzeyde katkılarda bulunan hayattaki bilim in-
sanlarına verilen Bilim Ödülü’ne bu yıl Koç Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, Ankara Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Cihan Yurdaydın layık görüldü. Bilim Ödülü’ne eşdeğer
olarak verilen Özel Ödül ise yurtdışında yaptığı çalışmalarla
bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül’ü bu
yıl British Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Altıntaş,
Boston College’ dan Prof. Dr. M. Utku Ünver aldı.
Teşvik Ödülü’ne ise; Sabancı Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. İnanç Adagideli ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sibel Akar,
Zirve Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zübeyir Çınkır, Bilkent Üni-
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu (Bilim Ödülü)
Prof. Dr. Cihan Yurdaydın (Bilim Ödülü)
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook