TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 7

7
farkına varmıştır ve bu alanda düzenlemeler yapmakta-
dır. Kurallarını değiştirmiştir, teşviklerini artırmıştır, fonlar
gelişmiştir, üniversitelerin sayısı artmıştır. Memnuniyetle
görüyorum ki bunun neticeleri görülmeye başlanmıştır.
Her zaman yurt dışındaki Türk bilim adamları Türkiye’ye
gelmez deriz. Ama onları durduk yere çağırmaya hakkı-
mızın olmadığını da bu kürsüden defalarca söylemişim-
dir. Artık biz çağırmadan, Türkiye’nin bu önemi verdiğini
gördükleri için önemli dönüşler başlamıştır” dedi.
“Türkiye bilim ve araştırma merkezi haline geliyor”
Bilim adamlarının dönüşlerinde geçen seneye göre
bu sene 5 kat artış olduğunu TÜBİTAK Başkanı’nın söy-
lediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Bu ancak ken-
diliğinden olursa, bilim insanları kendi kararıyla dönerse
değerlidir. Yoksa onları getirip de zorla burada bir göreve
oturtmak, onların döndüğü anlamına gelmez. Türkiye’nin
artık önemli bir bilim ve araştırma merkezi haline geldiği-
nin ortaya çıkmasıyla geri dönüşler artacaktır.” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook